Opzegging huur 230a bedrijfsruimte door een huurder

Referentie : VB 07

 10,00 ex. btw

Deze brief bevat een huuropzegging door de huurder die een 230a-bedrijfsruimte (alle huur die niet onder middenstandsruimte valt, zoals bijvoorbeeld kantoorruimte, praktijkruimte van een vrije beroepsbeoefenaar, fabriek, opslagruimte of garage voor de stalling van een auto) huurt. Aantal pagina’s: 1

Meer informatie

Opzegging huur 230a bedrijfsruimte door een huurder

Dit is een voorbeeldbrief voor een Opzegging huur 230a bedrijfsruimte door een huurder. Een schriftelijke huuropzegging met inachtneming van de geldende (contractuele of wettelijke) opzegtermijn doet de huurovereenkomst eindigen op de dag waartegen is opgezegd. 230a staat voor het wetsartikel dat belangrijk is bij de opzegging van een huurovereenkomst, namelijk art. 7:230a van het Burgerlijk Wetboek.

Vorm van opzegging

Dit model is opgenomen in de vorm van een aangetekende brief die tevens per e-mail wordt verzonden. De wet kent geen voorgeschreven vorm van opzegging (opzegging is dus vormvrij), maar het is verstandig om de huuropzegging schriftelijk te doen om te kunnen bewijzen dat de huur daadwerkelijk is opgezegd. Dit kan handig zijn wanneer er zich een geschil voordoet over de (datum van) opzegging.

In de huurovereenkomst zelf kunnen wel voorschriften staan voor de wijze waarop de huuropzegging moet plaatsvinden. Een gebruikelijk beding is dat de huurovereenkomst per aangetekende brief of per deurwaardersexploot moet worden opgezegd. Als er per deurwaardersexploot moet worden opgezegd is dit voorbeeld niet genoeg om de huurovereenkomst daadwerkelijk te beëindigen. Kijk dus eerst goed in de huurovereenkomst, anders kan het voorkomen dat u nog een extra maand verplicht bent om huur te betalen.

Opzegging huur 230a bedrijfsruimte door een verhuurder

Bent u een verhuurder? Gebruik dan dit model.