Opzegging huur 230a bedrijfsruimte door een verhuurder

Referentie : VB 06

 10,00 ex. btw

Deze brief bevat een huuropzegging van de verhuurder waarbij tevens de ontruiming wordt aangezegd. Uitgangspunt van deze brief is opzegging van 230a-bedrijfsruimte (alle huur die niet onder middenstandsruimte valt, zoals bijvoorbeeld kantoorruimte, praktijkruimte van een vrije beroepsbeoefenaar, fabriek, opslagruimte of garage voor de stalling van een auto). Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Opzegging huur 230a bedrijfsruimte door een verhuurder

Dit is een voorbeeldbrief voor een Opzegging huur 230a bedrijfsruimte door een verhuurder. Deze opzegging is dus niet toepasbaar voor de opzegging van woonruimte of huur van 290-bedrijfsruimte (middenstandsruimte). De huurder van 230a-bedrijfsruimte geniet geen huur-bescherming. Een schriftelijke huuropzegging met inachtneming van de geldende (contractuele of wettelijke) opzegtermijn doet de huurovereenkomst eindigen op de dag waartegen is opgezegd. De termen 230a en 290 verwijzen naar de wetsartikelen uit het Burgerlijk Wetboek, art. 7:230a en art. 7:290 BW.

Ontruimingsbescherming

De huurder rest slechts een beroep op de (tijdelijke) ontruimingsbescherming die de procedure ex artikel 7:230a BW hem biedt. De huuropzegging en ontruimingsaanzegging vinden bij huur van 230a-bedrijfsruimte doorgaans gelijktijdig plaats, omdat schorsing van de ontruimingsverplichting van de gewezen huurder intreedt tot 2 maanden na het tijdstip waartegen schriftelijke ontruiming is aangezegd. In deze voorbeeldbrief wordt daarom tevens de ontruiming aangezegd. Verzoekt de gewezen huurder binnen die twee maanden aan de rechter verlenging van de termijn waarbinnen ontruiming moet plaatsvinden, dan is zijn ontruimingsverplichting (verder) geschorst, totdat op het verzoek is beslist.

Opzegging huur 230a bedrijfsruimte door een huurder

Bent u een huurder van een bedrijfsruimte en wilt u op uw beurt de huurovereenkomst opzeggen? Gebruik dan dit model.