Overdracht van auteursrecht

Referentie : OV 20

 23,00 ex. btw

Dit is een akte voor de overdracht en de afstand van een auteursrecht. Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

De auteurswet verplicht partijen de overdracht van een auteursrecht te regelen in een daartoe bestemde akte. Dit is een dergelijke akte voor de overdracht van auteursrecht.

Wat is een akte overdracht van auteursrecht?

Met deze akte wordt het auteursrecht volledig overgedragen. Dit houdt in: het recht van de auteur om zijn werk openbaar te maken, het recht om zijn werk te verveelvoudigen, en de zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Ook doet de auteur afstand van zijn auteursrecht, en biedt hij de garantie dat er geen derden zijn die een auteursrecht op zijn werk hebben.

Opties voor overdracht van auteursrecht

De akte overdracht van auteursrecht heeft twee opties. Optie 1 is de variant waarbij de houder van het auteursrecht het idee reeds heeft laten ontwikkelen door de verkrijger. De verkrijger wil dan vaak het auteursrecht dat terzake is ontstaan voor de houder overgedragen krijgen. Optie 2 is de variant waarbij de houder alleen nog maar een idee heeft ontwikkeld, bijvoorbeeld voor het maken van een product. Deze akte regelt dat afspraken waarbij het idee voor het maken van dit product door de houder wordt overgedragen aan de verkrijger.

Keuzes vergoeding

In dit voorbeeld zijn verschillende keuzemogelijkheden opgenomen voor de vergoeding die de houder van het auteursrecht ontvangt voor de overdracht. Partijen kunnen afspraken dat er geen vergoeding heeft te worden betaald, dat de vergoeding uit een eenmalig vast bedrag bestaat of dat de houder van het auteursrecht een vergoeding krijgt betaald op basis van de verkoop van de producten die verkrijger gaat vermarkten.

Alternatief: licentie

U kunt er ook voor kiezen om een licentie uit te geven voor uw auteursrecht. De eigendom gaat dan niet over. Daar kunt u dit voorbeeldcontract voor gebruiken.