Overeenkomst Levering Diensten in Onderaanneming

Referentie : SW 17

 23,00 ex. btw

Deze voorbeeld Overeenkomst Levering Diensten in Onderaanneming wordt gesloten tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. De opdrachtgever wil de opdrachtnemer een (deel van) zijn diensten laten uitvoeren als onderaannemer ten behoeve van een hoofdopdrachtgever die geen partij is bij deze overeenkomst. Aantal pagina’s: 13.

Meer informatie

Overeenkomst Levering Diensten in Onderaanneming

Deze voorbeeld overeenkomst levering diensten in onderaanneming wordt gesloten tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. De opdrachtgever is een oorspronkelijke onderaannemer ten opzichte van de hoofdopdrachtgever en wil op zijn beurt de opdrachtnemer een (deel van) zijn diensten laten uitvoeren als onderaannemer. Dit is te duiden als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.

Dit voorbeeldcontract is zeer uitgebreid en bevat onder andere bepalingen over de vergoeding en facturering, (eisen aan) het personeel, managementinformatie, uitbesteding aan derden, geheimhouding, IE-rechten, aansprakelijkheid, verzekering, overmacht en een rechts- en forumkeuze. Ook voorziet het model in een optie om een Service Level Agreement aan te hechten. Deze voegt men toe als een bijlage bij het contract. Daarnaast biedt het model de optie van een audit.

AVG Verwerkersovereenkomst nodig?

Het is zeer goed mogelijk dat de opdrachtgever te beschouwen is als verantwoordelijke en opdrachtnemer als verwerker van persoonsgegevens, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dat geval zijn partijen verplicht een separate Verwerkersovereenkomst op te stellen. Een Verwerkersovereenkomst welke volledig voldoet aan de AVG vindt u hier.

Normale overeenkomst levering diensten

De Overeenkomst Levering Diensten tussen de hoofdopdrachtgever en de eerste onderaannemer is hier in onze webshop te vinden.