Overeenkomst Levering Diensten

Referentie : SW 16

 23,00 ex. btw

Deze uitgebreide voorbeeld Overeenkomst Levering Diensten wordt gesloten tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. De opdrachtgever wil de opdrachtnemer een (deel van) zijn diensten laten uitvoeren als onderaannemer. Aantal pagina’s: 11.

Meer informatie

Overeenkomst Levering Diensten

Deze voorbeeld overeenkomst levering diensten wordt gesloten tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. De opdrachtgever wil de opdrachtnemer een (deel van) zijn diensten laten uitvoeren als onderaannemer. Dit is te duiden als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.

Dit voorbeeldmodel is zeer uitgebreid en bevat onder andere bepalingen over de vergoeding en facturering, (eisen aan) het personeel, managementinformatie, uitbesteding aan derden, geheimhouding, IE-rechten, aansprakelijkheid, verzekering, overmacht en een rechts- en forumkeuze. Ook voorziet het model in een optie om een Service Level Agreement aan te hechten. Deze voegt men toe als een bijlage bij het contract. Daarnaast biedt het model de optie van een audit.

AVG Verwerkersovereenkomst nodig?

Het is zeer goed mogelijk dat de opdrachtgever te beschouwen is als verantwoordelijke en opdrachtnemer als verwerker van persoonsgegevens, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dat geval zijn partijen verplicht een separate Verwerkersovereenkomst op te stellen. Een Verwerkersovereenkomst welke volledig voldoet aan de AVG vindt u hier.

Uitbesteding aan derden

Als u als onderaannemer op uw beurt de levering van de diensten wil uitbesteden aan een andere onderaannemer, kunt u dit model Overeenkomst Levering Diensten in Onderaanneming gebruiken. Onderaanneming moet wel worden overeengekomen met de hoofdopdrachtgever.