Overeenkomst Levering SaaS diensten

Referentie : ICT 01

Deze overeenkomst heeft betrekking op de levering van ‘software as a service’, vaak ook aangeduid met de term SaaS, ASP (Application Service Provider), Cloud-diensten of Software-on-demand. Aantal pagina’s: 10.

Meer informatie

Kenmerkend voor de Overeenkomst Levering SaaS diensten is dat de software zich bevindt op een server die gehost wordt door de leverancier. De klant kan gebruik maken van de applicatie via een internetverbinding. De software wordt door de klant dus niet gedownload, maar blijft binnen de omgeving van de leverancier. De klant krijgt een gebruiksrecht op de software voor de duur van de Overeenkomst Levering SaaS diensten. Meestal stelt de klant de software ter beschikking van zijn medewerkers of klanten (de eindgebruikers). 

Overeenkomst Levering SaaS diensten: Voorwaarden

Het contract bestaat uit een specifiek en een algemeen deel. In het specifieke deel worden de prijs vastgelegd en de afspraken over de beschikbaarheid, support en onderhoud. De beschikbaarheid wordt vaak uitgedrukt in een percentage dat de SaaS dienst toegankelijk moet zijn, buiten de maintenance windows. Dit model gaat er vanuit dat de exacte Service Levels zijn vastgelegd in een afzonderlijke Service Level Agreement (SLA). Deze SLA kunt u ook in deze webshop vinden.

In het algemene deel worden de algemene leveringsvoorwaarden geregeld, waaronder IPR, privacy, geheimhouding en aansprakelijkheid. De eisen waaraan de eindgebruikers moeten voldoen (te vergelijken met de voorwaarden van een end user license agreement) zijn ook geformuleerd.

Indien op basis van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, dan zijn partijen wettelijk verplicht om een Verwerkersovereenkomst op te stellen. In deze webshop vindt u een voorbeeldcontract Verwerkersovereenkomst, die volledig voldoet aan nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bent u meer opzoek naar algemene voorwaarden om mee te zenden bij de levering van SaaS-oplossingen? Deze bieden wij ook aan in onze webshop.

In onze webshop vindt u verder ook een volledig pakket voor SaaS diensten: Overeenkomst, SLA en Verwerkersovereenkomst