Overeenkomst met Commissaris BV

Referentie : DGA 03

 13,00 ex. btw

In winkelmand

Dit modelcontract regelt de verhouding met een commissaris die vanuit een eigen BV wil factureren voor zijn werkzaamheden als commissaris van een NV of BV. Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

In dit voorbeeldcontract Overeenkomst met Commissaris BV worden onder meer de taken, de vergoeding en de verzekering geregeld. Het model is geschikt voor een Raad van Commissarissen van een BV of NV zonder eigen reglement, maar een aanvullend reglement is voor een Raad van Commissarissen niet ongebruikelijk. De raad van commissarissen heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De Raad van Commissarissen is werkzaam in opdracht van de BV of NV en staat het bestuur met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft het bestuur tijdig de noodzakelijke gegevens aan de Raad van Commissarissen. Er wordt wel gedacht dat de Raad van Commissarissen het vertegenwoordigende lichaam van de aandeelhouders is, zodat deze een vinger aan de pols van het bestuur kunnen houden. Dit is strikt genomen niet juist, aangezien de Raad van Commissarissen te allen tijde in het belang van de vennootschap en de onderneming moet handelen, onafhankelijk van bijkomstige belangen.

Overeenkomst met Commissaris BV – fictieve dienstbetrekking

Dit voorbeeldcontract is geschikt voor de commissaris die niet  in privé de beloning voor zijn werkzaamheden wil ontvangen, maar vanuit zijn eigen BV wil factureren. Voor de commissaris die de beloning in privé wil ontvangen vindt u in deze webshop het model Overeenkomst met Commissaris.  Commissarissen die in privé een overeenkomst sluiten met de onderneming hebben sinds 1 januari 2017 geen fictieve dienstbetrekking meer voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit betekent dat de commissaris zelf inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet afdragen. ‘Opting-in’ is nog wel mogelijk, de commissaris komt dan vrijwillig op de payroll van de onderneming, die  dus loonbelasting/sociale premies moet inhouden.

Overeenkomst met commissaris – reglement

Het model Overeenkomst met Commissaris is geschikt voor een Raad van Commissarissen zonder eigen reglement, maar een aanvullend reglement is voor een Raad van Commissarissen niet ongebruikelijk. Een algemeen reglement Raad van Commissarissen is ook in deze categorie DGA beschikbaar. Voor een Raad van Commissarissen in de zorgsector is een apart reglement nodig, gelet op de specifiek regelgeving, zie de categorie Zorg.