Overeenkomst Payrolling

Referentie : AR 08

 19,00 ex. btw

Payrolling is een oplossing voor bedrijven die personeel nodig hebben, maar dit personeel niet zelf in loondienst willen hebben. Dit model regelt de verhouding tussen de onderneming die behoefte heeft aan personeel en het payrollbedrijf. Aantal pagina’s: 6.

Meer informatie

WAB

Deze overeenkomst payrolling voldoet aan alle nieuwe eisen die de WAB per 1 januari 2020 meebrengt.

Voorbeeldovereenkomst Payrolling

De Overeenkomst Payrolling kan worden gebruikt als een onderneming personeel nodig heeft, maar geen werknemers in loondienst wil hebben. De onderneming kan dan een overeenkomst sluiten met een payrollbedrijf. Het kenmerkende van payrolling is dat de onderneming zelf het personeel heeft geworven en geselecteerd. Dit is het verschil met uitzenden of detachering. Bij detachering wordt de werving en selectie door het uitzendbureau of detacheringsbedrijf gedaan. In deze webshop vindt u ook een model voor een Detacheringsovereenkomst.

De onderneming bepaalt de hoogte van het salaris en heeft de feitelijke zeggenschap. Formeel is de werknemer echter in dienst bij het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf moet onder andere zorgen voor de arbeidscontracten, jaaropgaven, salarisadministratie en eventueel pensioenopbouw.

Het payrollbedrijf stelt het personeel vaak langdurig exclusief ter beschikking aan de feitelijke werkgever. Dit gebeurt op basis van een payrollovereenkomst. In de Overeenkomst Payrolling staan de voorwaarden vermeld waaronder de werknemers ter beschikking worden gesteld aan de ondernemer. Sinds de invoering van de WAB van 1 januari 2020 gelden voor payrollmedewerkers verplicht dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als voor vaste medewerkers van de feitelijke werkgever.

Overeenkomst Payrolling: loonheffingen

Het payrollbedrijf is gehouden om de loonheffingen en sociale verzekeringspremies van de werknemers te voldoen. Let op: als het payrollbedrijf dit niet doet, dan kan de Belastingdienst de onderneming waaraan de werknemers ter beschikking zijn gesteld aansprakelijk stellen. Om dit risico te voorkomen kan worden afgesproken dat een deel van de payrollvergoeding op een G-rekening wordt gestort.