Overeenkomst preferred supplier

Referentie : SW 04

 13,00 ex. btw

In winkelmand

Overeenkomst preferred supplier voor samenwerking tussen hoofdaannemer en onderaannemer die regelmatig zaken met elkaar doen. Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

De Overeenkomst preferred supplier komt veelvuldig voor, met name in de productie en de bouw. Een hoofdaannemer werkt graag vaak samen met dezelfde onderaannemers, omdat hij dan bekend is met de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze partij. Dit kan financieel erg voordelig zijn voor de onderaannemer, hij heeft immers een grote klant (de hoofdaannemer) in plaats van allemaal kleintjes. Bovendien is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de acquisitie en de communicatie met de verschillende klanten. De onderaannemer heeft geen directe relatie met de eindklanten en hoeft alleen maar rekening te houden met de solvabiliteit van de hoofdaannemer. Vaak wil de hoofdaannemer iets terugkrijgen in ruil voor het gunnen van zoveel opdrachten, bijvoorbeeld een extra korting op de factuur van de onderaannemer en/of de toezegging dat de onderaannemer de materialen exclusief zal inkopen bij de hoofdaannemer.

Overeenkomst preferred supplier: voorwaarden

Deze Overeenkomst preferred supplier bevat alle belangrijke voorwaarden voor een dergelijke samenwerking, zoals geheimhouding, non-concurrentie, exclusiviteit en looptijd. Het model bevat opties voor een afnameverplichting voor de onderaannemer of een aanbrengprovisie voor de aannemer. Het is aan te bevelen om de looptijd te beperken tot een periode van maximaal 5 jaar. Omdat sprake is van een non-concurrentiebeding kan het strijdig zijn met het mededingingsrecht als de looptijd langer dan 5 jaar is.

Overeenkomst preferred supplier: mededinging 

U dient er bij het gebruik van dit voorbeeldcontract wel rekening mee te houden dat mogelijk inbreuk kan worden gemaakt op het mededingingsrecht. Dit zal met name spelen bij samenwering tussen concurrenten of tussen partijen met een groot  marktaandeel.