Overeenkomst Stichting Derdengelden

Referentie : FZ 06

 15,00 ex. btw

Steeds meer partijen maken gebruik van een Stichting Derdengelden om een afgescheiden vermogen te creëren. Voor betaaldienstverleners (PSP) is het zelfs een vereiste op grond van de Wet financieel toezicht (Wft). Aantal pagina’s van dit voorbeeld van Overeenkomst Stichting Derdengelden: 4

Meer informatie

Dit voorbeeld voor een Overeenkomst Stichting Derdengelden regelt de verhouding tussen een dienstverlener en een Stichting Derdengelden. Een Stichting Derdengelden wordt gebruikt om een scheiding aan te brengen tussen het vermogen van de dienstverlener en de gelden die aan klanten toebehoren. Het model regelt aan wie de gelden toebehoren en onder welke voorwaarden uitbetaling aan de rechthebbende(n) kan plaatsvinden. Daarnaast bevat het voorbeeldcontract Overeenkomst Stichting Derdengelden bepalingen over het bestuur en de vertrouwelijkheid van de gegevens. Stichting Derdengelden worden onder meer gebruikt door Payment Service Providers. Naast PSP’s is dit model geschikt als voorbeeld voor alle andere instellingen of bedrijven, die over gelden beschikken die toebehoren aan derden.