Overeenkomst van opdracht Zorginstelling

Referentie : ZO 04

 21,00 ex. btw

Dit model is geschikt voor een ZZP’er die in opdracht van een zorginstelling buiten dienstbetrekking zorg verleent (intramuraal) aan zorgvragers. Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

Het model overeenkomst van opdracht Zorginstelling is een variant op de algemene overeenkomst van opdracht voor een ZZP-er. De overeenkomst is op maat gemaakt voor de situatie dat een Zorginstelling behoefte heeft aan extra personeel binnen een locatie (‘intramuraal’) en bevat specifieke bepalingen voor de ZZP-er in de zorg, zoals een klachtenregeling, het protocol beëindiging wegens gewichtige redenen en de kwaliteitseisen waaraan de ZZp-er moet voldoen.

Dit model gaat uit van een zorgverlener die in opdracht van een zorginstelling actief is binnen een zorginstelling,  als flexibele schil. De financiering van de zorg wordt geregeld door de instelling, de instelling betaalt de ZZP-er voor de door haar of hem gewerkte uren. Dit voorbeeldcontract is dus niet geschikt voor de ZZP-er die een directe relatie met de zorgvrager hebben, bijvoorbeeld op basis van een PGB of particulier betaalde zorg.

Overeenkomst van opdracht Zorginstelling: zelfstandigheid

Dit model gaat uit van een zelfstandige zorgverlener die niet in loondienst werkzaam is. De Belastingdienst kijkt kritisch naar ZZP-ers die werkzaam zijn in de zorg, zowel intramuraal als extramuraal. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat in de zorg in beginsel geen sprake kan zijn van zelfstandig ondernemerschap, omdat er onvoldoende risico wordt gelopen door de zelfstandige zorgverlener en de zorginstelling verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Zorginstellingen of bemiddelingsbureau’s regelen vaak alles en de betaling loopt via Zorgkantoor of gemeente.

Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de vraag of een zorgverlener binnen de AWBZ buiten dienstbetrekking werkzaam zou kunnen zijn. Die vraag wordt door de Hoge Raad ontkennend beantwoord en zij sluit zich aan bij de navolgende overwegingen van het Gerechtshof:

Met betrekking tot de vereiste gezagsverhouding heeft het Hof geoordeeld dat de zorgaanbieders jegens belanghebbende zowel op vakinhoudelijk als op organisatorisch gebied een instructiebevoegdheid hebben. Het Hof heeft daartoe overwogen dat uit de wettelijke bepalingen van de AWBZ, de Wet toelating zorginstellingen en het Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg, evenals uit de overeenkomsten die de zorgaanbieders met de zorgkantoren hebben gesloten, blijkt dat de eindverantwoordelijkheid voor de te verlenen thuiszorg bij de zorgaanbieders ligt. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat de zorgaanbieders aanwijzingen kunnen geven aan ingeschakelde zorgverleners, zoals belanghebbende. De zorgaanbieders maken van deze instructiebevoegdheid ook gebruik, aldus het Hof.

Wij raden u dan ook nadrukkelijk aan om bij een jurist of fiscalist te checken of er geen risico bestaat dat de relatie tussen zorgverlener en zorginstelling door de fiscus als dienstbetrekking wordt aangemerkt.

In onze webshop vindt u ook een voorbeeld Overeenkomst van opdracht Thuiszorg.