Overeenkomst van opdracht

Referentie : ZZP 01

 19,00 ex. btw

Dit model van een overeenkomst van opdracht is geschikt voor een ZZP’er die als natuurlijk persoon in opdracht van een onderneming buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht.
Aantal pagina’s: 6.

Meer informatie

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor de andere partij (opdrachtgever). De opdracht bestaat uit het verrichten van werkzaamheden die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

Verschil met de arbeidsovereenkomst

Een voorbeeld van een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst die een consultant, accountant of ICT-specialist met zijn klanten aangaat. De tegenprestatie van het uitvoeren van de opdracht is loon (niet zijnde loon in de fiscale zin van het woord). Deze overeenkomst lijkt soms erg op een arbeidsovereenkomst, maar is niet helemaal hetzelfde. De overeenkomst van opdracht onderscheidt zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van de gezagsverhouding. In dit model worden de afspraken die u daarover maakt schriftelijk vastgelegd.

Als er in de praktijk toch sprake is van ondergeschiktheid, dan lopen opdrachtgever en opdrachtnemer het risico dat de overeenkomst met terugwerkende kracht wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat er alsnog loonbelasting wordt geheven.

Het komt ook voor dat een zzp’er geen eenmanszaak heeft, maar een BV. Voor de werkzaamheden maakt dat vaak geen verschil, maar fiscaal en juridisch is sprake van een geheel andere situatie. Voor de situatie dat iemand werkzaam is vanuit een BV waarvan hij de directeur en enig aandeelhouder is, vindt u in deze webshop: het model Overeenkomst van opdracht ZZP – BV.