Overname Aandelen locked box

Referentie : OV 05

 21,00 ex. btw

Dit model ziet op een aandelentransactie waarbij de waarde wordt bepaald op basis van de laatst bekende jaarrekening. Dit wordt ook wel de ‘locked box’ methode genoemd. Aantal pagina’s: 13

Meer informatie

Dit voorbeeldcontract Overname Aandelen Locked Box bevat alle gebruikelijke bepalingen voor een succesvolle overname van aandelen, zoals een uitgebreide regeling voor schadevergoeding in geval van schending van de garanties of vrijwaringen, een concurrentiebeding en de bestuurswisseling. Het is zeer gebruikelijk dat door de koper zekerheden worden verlangd in verband met de garanties en vrijwaringen. Dit kan door een gedeelte van de koopprijs achter te houden of een deel van de koopprijs in escrow te storten. Ook is het mogelijk een bankgarantie of concerngarantie te vragen. Een voorbeeld van een concerngarantie vindt u ook in deze webshop. Het voorbeeldcontract Overname Aandelen kan worden aangevuld met de model Garanties, zie in deze webshop  categorie Overnames.

Overname Aandelen Locked Box: overgang risico

Bij dit voorbeeldcontract Overname Aandelen gaat het risico met betrekking tot de onderneming over op de koper vanaf de balansdatum van de meest recente jaarrekening ( de ‘effectieve datum’). Er is geen overnamebalans en geen aanpassing van de koopprijs achteraf nodig. Koper kan een rente verschuldigd zijn over de koopprijs vanaf de effectieve datum tot aan de leveringsdatum. Verkoper mag tot de leveringsdatum geen dividend of kapitaal meer onttrekken aan de onderneming. Om die reden wordt deze methode ook wel de ‘locked box’  genoemd. In deze webshop bevindt zich ook een model voor Overname Aandelen met een overnamebalans en een correctie van de koopprijs achteraf.