Overname Aandelen met koopprijsaanpassing

Referentie : OV 04

 21,00 ex. btw

Dit model ziet op een aandelentransactie, waarbij de koopprijs wordt bepaald op basis van de cijfers per leveringsdatum. Dit kan leiden tot een correctie van de koopprijs nadat de overnamebalans is vastgesteld. Aantal pagina’s: 13

Meer informatie

Dit model van een Overname Aandelen met koopprijsaanpassing houdt rekening met het opstellen van een overnamebalans per datum van levering van de aandelen. Vaak wordt de koopprijs gebaseerd op een voorlopige overnamebalans. De koopprijs kan worden gecorrigeerd als de definitieve overnamebalans gereed is, bijvoorbeeld als het eigen vermogen of het werkkapitaal afwijkt van de voorlopige cijfers. De overnamebalans wordt gezamenlijk vastgesteld of door een onafhankelijke deskundige.

Overname aandelen met koopprijsaanpassing: voorwaarden

Naast een mechanisme voor de aanpassing van de koopprijs bevat dit voorbeeldcontract alle gebruikelijke bepalingen voor een succesvolle aandelentransactie, zoals een uitgebreide regeling voor schadevergoeding in geval van schending van de garanties of de vrijwaringen, een concurrentiebeding, zekerheden en de bestuurswisseling. Dit model kan worden aangevuld met Garanties, los te verkrijgen in deze webshop. Door deze Garanties te gebruiken verklaart de verkoper dat het bedrijf en de activa zich in goede staat bevinden en dat er geen ‘lijken in de kast zitten’. De garanties kunnen worden gebruikt samen met het voorbeeldcontract Overname Aandelen of Overname Activa Passiva. Er worden onder meer garanties afgegeven met betrekking tot de jaarrekening en de administratie, de activa, debiteuren, personeel, milieu en verzekeringen.

Een model van een Overname Aandelen zonder overnamebalans (zogenaamde ‘Locked Box’ model) kunt u ook in de deze webshop vinden.