Overname Activa Passiva

Referentie : OV 06

 21,00 ex. btw

Dit model ziet op een activa – passiva transactie van een onderneming. Dit betekent dat alleen de activa en/of passiva wordt overgenomen die expliciet worden vermeld in het contract en geen andere bezittingen of schulden. Aantal pagina’s: 10

Meer informatie

Dit modelcontract overname activa passiva bevat alle gebruikelijke bepalingen, zoals een uitgebreide regeling voor schadevergoeding in geval van schending van de garanties, een concurrentiebeding, zekerheden en de wisseling van de directie. In het voorbeeldcontract zelf staan een aantal belangrijke garanties genoemd die veel voorkomen. Eventueel  kunnen deze garanties worden uitgebreid met de set van voorbeeld Garanties, die los verkrijgbaar zijn in deze webshop.

Overname activa passiva: risicoverdeling

Koper is in dit modelcontract voor Overname Activa Passiva niet aansprakelijk voor de activiteiten die de verkoper voor de leveringsdatum heeft uitgevoerd. Het risico voor de activiteiten gaat over op koper per leveringsdatum. De activa en passiva die worden verkocht moeten nauwkeurig worden omschreven. In het model is hiermee rekening gehouden. Dit speelt vooral bij contracten die worden overgenomen. Indien geen specifieke afspraken worden gemaakt, dan neemt de koper alle rechten en plichten over die zijn verbonden aan het contract. Dus ook alle oude vorderingen, bijvoorbeeld claims van klanten. Om dit te voorkomen zal de koper expliciet in het contract moeten opnemen dat de rechten en plichten tot de leveringsdatum voor rekening van verkoper zijn en daarvoor een vrijwaring bedingen.

Wet overgang onderneming

Bij een activa passiva transactie moet verder rekening worden gehouden met de Wet Overgang Onderneming. Op grond van deze wet gaat komt het personeel automatisch in dienst  van de koper, als sprake is van de overgang van een onderneming. Hiervan kan al snel sprake zijn, ook als slechts zeer weinig activa wordt overgenomen. Contractueel kun je toepasselijkheid van deze wet niet uitsluiten,  wel is het mogelijk om de gevolgen te regelen door bijvoorbeeld in het contract op te nemen dat alle loonkosten, inclusief eventuele achterstallige betalingen, tot datum levering voor rekening van verkoper zijn.