Overname Verkoopaccount Platform

Referentie : OV 28

 26,00 ex. btw

Dit is een voorbeeldcontract Overname Verkoopaccount Platform. In het voorbeeldcontract is een opschortende voorwaarde opgenomen indien het platform geen medewerking verleend bij de overdracht van het verkoopaccount. Aantal pagina’s: 3.

Meer informatie

Veel ondernemers verkopen hun producten niet alleen in een fysieke winkel of via een eigen webshop maar ook via een verkoopaccount op een onlineplatform, zoals Bol.com of Amazon. Het is voor de ondernemer mogelijk om op deze platformen een profiel aan te maken waarmee zij hun producten kunnen verkopen aan de klandizie van het platform. Er is dan sprake van een bemiddelingsovereenkomst tussen het platform en de ondernemer. Wanneer de onderneming verkocht wordt aan een derde, is het natuurlijk wenselijk dat het verkoopaccount ook kan worden overgedragen aan de koper. Aangezien het verkoopaccount een overeenkomst is tussen de Verkoper en het platform, dient het platform toestemming te geven voor de contractsovername. Deze begrenzing is ook veelal opgenomen in de algemene voorwaarden van het platform. Omdat de kopende en verkopende partij afhankelijk zijn van het medewerken van het platform, is het belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken bij de overname van een verkoopaccount.

Voorbeeldcontract ‘Overname Verkoopaccount Platform’

Hiervoor bieden wij voor u een overeenkomst voor de overname verkoopaccount platform. Deze voorbeeld overeenkomst bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • De overdracht van de rechten en plichten van het verkoopaccount;
  • De opschortende voorwaarde waaronder de overeenkomst ontbonden wordt indien het platform geen medewerking verleend;
  • De overeengekomen bevoegde rechtbank in geval van geschillen.

Wilt u meer lezen over zakelijke verkoop via een onlineplatform? Lees dan onze blogpost hierover.

Indien het platform geen medewerking verleend bij de overdracht zou u ook het gebruiksrecht kunnen toekennen aan Koper, dit is een workaround voor de overdracht, hier bieden we natuurlijk ook een voorbeeldcontract voor aan op onze site!