Pari passu-verklaring

Referentie : FZ 16

 17,00 ex. btw

Verklaring die kan worden gebruikt voor een uitlener die wil voorkomen dat een lener andere concurrente schuldeisers een hogere rang verleent. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Met een pari passu-verklaring belooft de lener aan de uitlener dat alle betalingsverplichtingen van lener jegens uitlener altijd ten minste gelijk in rang (zullen) zijn met alle niet door zekerheden gedekte of alle niet achtergestelde vorderingen van al haar/zijn andere schuldeisers, met uitzondering van vorderingen die preferent zijn krachtens de wet.

Doel pari passu-verklaring

Met het opnemen van een pari passu-verklaring wil een uitlener bewerkstelligen dat hij in gelijke verhaalspositie blijft als de overige concurrente crediteuren. Bij zakelijk kredietverlening vragen banken lener vaak standaard om een pari passu-verklaring.

Oneigenlijke zekerheid

De Pari Passu is een voorbeeld van een oneigenlijke zekerheid. Een oneigenlijke zekerheid is een verklaring die niet als echte zekerheid kan worden aangemerkt. Het zijn dus beloftes van een schuldenaar waarmee een schuldeiser geen goederenrechtelijke rechten (bv. pand/hypotheek) verkrijgt.

Positive en negative pledge

Naast de pari passu verklaring bestaan er nog enkele andere oneigenlijke zekerheden. Deze zijn de positive pledge en de negative pledge. Een negative pledge is de belofte van een lener dat hij bepaalde roerende of onroerende goederen die hij in bezit heeft, of nog gaat verwerven, niet met een hypotheek of een ander goederenrechtelijk recht zal belasten. De positive pledge is de verklaring dat de lener dat hij op het eerste verzoek van de uitlener een recht van hypotheek als pand zal verstrekken.