Participatieovereenkomst

Referentie : OV 13

 15,00 ex. btw

In dit model van een Participatieovereenkomst wordt de participatie van een investeerder in een bestaande BV met meerdere aandeelhouders geregeld. Uitgangspunt is dat de nieuwe aandeelhouder alleen kapitaal inbrengt en geen deel gaat uitmaken van het bestuur. Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

Dit model voor een Participatieovereenkomst regelt de voorwaarden waaronder een investeerder in een vennootschap gaat investeren. Meestal krijgt de investeerder in ruil voor zijn investering nieuwe aandelen, zodat de investering ten goede komt van de onderneming. Dit is een belangrijk verschil met een gedeeltelijke overname, waarbij een investeerder een deel van de aandelen van de bestaande aandeelhouders overneemt.

Voorwaarden Participatieovereenkomst

In de Participatieovereenkomst regel je onder meer de uitgifteprijs voor de aandelen, het due diligence onderzoek en eventuele garanties. Het is in het belang van de participant dat hij garanties vraagt omtrent de toestand van de vennootschap. Het model bevat alleen een verwijzing naar deze garanties. De Garanties kunt u afzonderlijk in deze webshop vinden in de categorie Overnames.

Participatieovereenkomst aanvullen met aandeelhoudersovereenkomst

De participant investeert een fors bedrag in de BV, maar is meestal geen bestuurder. Hij heeft dus geen direct invloed op het bestuur van de BV. Voor de onderlinge verhouding tussen de participant en de bestaande aandeelhouders in de toekomst dient een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst te worden opgesteld, welke u in deze webshop kunt vinden in de categorie DGA. Meestal is in deze situatie sprake van ongelijkwaardige verhoudingen tussen de aandeelhouders, zodat het model Aandeelhoudersovereenkomst ongelijkwaardige verhoudingen waarschijnlijk het meest geschikt. In deze aandeelhoudersovereenkomst kan geregeld worden dat de bepaalde belangrijke besluiten alleen genomen kunnen worden met instemming van de participant.