Positive pledge-verklaring

Referentie : FZ 15

 15,00 ex. btw

Verklaring die kan worden gebruikt voor een uitlener die de optie wil om (aanvullende) zekerheidsrechten van een lener te verkrijgen. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Een positive pledge-verklaring is de Engelse term voor de belofte van een lener dat hij op eerste verzoek van de uitlener een hypotheek- en pandrecht aan uitlener zal verstrekken op bepaalde onroerende en roerende zaken die lener heeft verworven. Een “positive pledge” is niet meer dan een belofte en wordt daarom ook wel een “oneigenlijke zekerheid” genoemd, dit in tegenstelling tot eigenlijke zekerheden als pandrecht en hypotheek.

Doel positive pledge-verklaring

Met het opnemen van een positive pledge-verklaring verkrijgt de uitlener de optie om aanvullende zekerheidsrechten (pand en hypotheek) van een lener te verkrijgen. Met deze zekerheidsrechten heeft de uitlener namelijk meer zekerheid dat lening wordt terugbetaald. Een pand-en hypotheekrecht geeft een uitlener namelijk de mogelijkheid om zich rechtstreeks te verhalen op roerende en onroerende zaken van de lener.

Negative pledge-verklaring

Bent u op zoek naar een negative-pledge verklaring? Ook deze hebben wij in de webshop, klik hier. Met het opnemen van een negative pledge-verklaring wil een uitlener proberen te voorkomen dat de lener op een later tijdstip eigenlijke zekerheden (bv. pand of hypotheek) aan derden verstrekt. Door verstrekking van een zekerheidsrecht komen de belangen van een uitlener namelijk in het gedrang. Een uitlener met een zekerheidsrecht kan zich immers – in tegenstelling tot een schuldeiser die alleen een oneigenlijk zekerheidsrecht heeft – rechtstreeks verhalen op het vermogen van de lener.