Privacy statement medewerkers AVG

Referentie : ICT 18

 21,00 ex. btw

In winkelmand

Dit is een model van een privacy statement dat geschikt voor de vastlegging van het privacybeleid ten aanzien van medewerkers binnen een bedrijf of instelling. Aantal pagina’s: 6.

Meer informatie

Deze Privacy Statement medewerkers is bedoeld voor bedrijven en instellingen die medewerkers en ZZP-ers moeten informeren over de wijze waarop een bedrijf of instelling omgaat met de persoonsgegevens van deze medewerkers. Dit model privacy statement is AVG-proof. U kunt dit voorbeeld na betaling downloaden in Word-formaat en zelf aanpassen op uw situatie. Indien gewenst verzorgen we ook maatwerk voor u!

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Wanneer is een Privacy Statement medewerkers AVG nodig?

Ieder bedrijf of organisatie verzameld persoonsgegevens van haar medewerkers en van de ZZP-ers die worden ingeschakeld. Deze medewerkers hebben het recht om op de hoogte te zijn van de wijze waarop u omgaat met persoonsgegevens.

De Privacy Statement medewerkers AVG kan eventueel als addendum worden toegevoegd aan de arbeidsovereenkomst of het contract dat wordt gesloten met de ZZP-er. Ook kan het worden toegevoegd aan een personeelshandboek.

Wat staat er in het Privacy Statement medewerkers AVG?

In deze privacyverklaring worden in ieder geval de volgende zaken opgenomen:

  • Bedrijfsgegevens van het bedrijf dat de gegevens verwerkt;
  • Een specificatie van de gegevens die verzameld worden;
  • Het doel van de verwerking van de gegevens;
  • Of de gegevens wel of niet met derden worden gedeeld;
  • Of de gegevens voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt;
  • Of er wordt gewerkt met toegangscontrole-systemen en monitoring
  • De wijze waarop een medewerker haar/zijn gegeven kan opvragen en kan wijzigen.

Andere varianten van de Privacy Statement

In deze webshop vindt u naast deze privacyverklaring ook een algemeen voorbeeld Privacy Statement AVG,  een voorbeeld Privacy Statement Zorg en een Privacy Statement Kinderopvang model