Raad van Toezicht Zorginstelling

Referentie : PA 12

 36,00 ex. btw

In winkelmand

Dit pakket bevat modellen voor de Raad van Toezicht van een zorginstelling die in de vorm van een BV wordt geëxploiteerd, waarbij de commissaris als toezichthouder fungeert. Aantal documenten: 3

Meer informatie

Dit pakket voor de Raad van Toezicht Zorginstelling bevat:

  • Reglement voor de Raad van Toezicht van een Zorginstelling zonder werkgeversrol
  • Reglement voor de Raad van Toezicht van een Zorginstelling met werkgeversrol
  • Overeenkomst tussen een BV en een Commissaris

De positie van een Raad van Toezicht van een BV is wezenlijk anders dan die van een Raad van Toezicht van een stichting. Ten eerste heeft een BV formeel helemaal geen Raad van Toezicht, maar een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen vervult bij een BV de rol van de Raad van Toezicht van een Stichting. Omdat in de zorg overal de term Raad van Toezicht (RvT) wordt gebruikt, ook in de Governancecode Zorg 2017, is er in dit Reglement ook gekozen voor de term RvT, in plaats van de formeel correctere benaming “Raad van Commissarissen”.

Een toezichthouder bij een BV heeft een wezenlijk andere positie dan de toezichthouder van een stichting. Een RvT van een stichting heeft statutair meer bevoegdheden en kan meestal de bestuurder ontslaan. Bij een BV ligt de zeggenschap in beginsel bij de algemene vergadering van aandeelhouders (AV) en heeft de RvT minder bevoegdheden dan een ‘ gewone’  RvT. Indien de statuten geen afwijkende regeling bevatten kan een RvT van een BV de bestuurders niet benoemen of ontslaan en vervult de RvT dus niet de werkgeversrol. Dit wijkt af van de ideale governance structuur, maar hoeft geen probleem te vormen. Deze constructie kan echter wel gaan wringen als de bestuurder tevens de meerderheidsaandeelhouder is (DGA). De bestuurder van de Zorginstelling kan dan immers niet worden geschorst of ontslagen.

Raad van Toezicht Zorginstelling: Governancecode Zorg 2017

De Reglementen in dit pakket voldoen volledig aan de nieuwe Governancecode Zorg 2017, die per 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze nieuwe Governancecode houdt meer rekening met de BV-structuur in de zorg dan de oude Zorgbrede Governance Code 2010. Naast bepalingen die de verhouding met de bestuurder en de Zorginstelling regelen (waaronder de informatievoorziening) bevat de uitgebreide modelreglementen ook artikelen over de vergaderingen en de besluitvorming van de RvT.