Raamovereenkomst ICT consultant

Referentie : ICT 07

 13,00 ex. btw

In winkelmand

Dit is een raamovereenkomst voor het in onderaanneming laten verrichten van IT-Beheer ten behoeve van klanten van de opdrachtgever door een zelfstandige IT-consultant. De opdrachtnemer is een consultant die deze werkzaamheden buiten dienstbetrekking verricht. Per klant of opdracht wordt een deelovereenkomst opgesteld. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

De Raamovereenkomst ICT consultant regelt de voorwaarden waaronder een zelfstandig consultant ICT werkzaamheden verricht ten behoeve van de klanten van de opdrachtgever. In de Raamovereenkomst wordt onder meer de duur, beëindiging en de aansprakelijkheid geregeld. Ook bevat dit voorbeeldcontract een geheimhoudingsbeding en een relatiebeding. De Raamovereenkomst regelt de algemene voorwaarden, die gelden voor alle opdrachten die door de consultant worden uitgevoerd. Per klant of opdracht kunnen tussen de consultant en de opdrachtgever nadere afspraken worden gemaakt in een deelovereenkomst. Hierbij valt te denken aan een specificatie van de werkzaamheden, de tarieven en de duur van de opdracht. Deze afspraken worden steeds per opdracht vastgelegd in een  deelovereenkomst. Een voorbeeld van een deelovereenkomst die behoort bij deze raamovereenkomst is ook in deze categorie ICT te vinden.