Reglement Raad van Advies Stichting

Referentie : SW 10

 15,00 ex. btw

Reglement voor de Raad van Advies voor een Stichting. Geschikt voor een Stichting die voor haar adviseurs of donateurs geen formele raad van toezicht kan of wil instellen. Aantal pagina’s: 6

Meer informatie

Het Reglement Raad van Advies Stichting is geschikt voor een Stichting die geen formele Raad van Toezicht hoeft of wil instellen, maar die wel behoeft heeft aan advies of ondersteuning.

Reglement Raad van Advies Stichting: doel

Het komt regelmatig voor dat een bestuur van een Stichting behoefte heeft aan een overleg- of adviesorgaan. Dit kan een commissie van wijze mannen of vrouwen zijn of een delegatie van de sponsoren of donateurs.Er kan dan een Raad van Toezicht worden ingesteld, maar dit is niet altijd gewenst, omdat het niet de bedoeling is dat de Raad van Advies formele zeggenschap krijgt. Andersom zitten de leden van de Raad van Advies er ook niet altijd op te wachten dat zij een te vergaande verantwoordelijkheid krijgen voor het reilen en zeilen van de Stichting. In dat geval kan een Raad van Advies een oplossing zijn.

Reglement Raad van Advies Stichting: bepalingen

In dit Reglement wordt duidelijk de taak van de Raad van Advies beschreven en de rol van de leden van deze Raad. Dit is van belang omdat een Raad van Advies geen wettelijke regeling kent. De verhouding tussen het bestuur en de Raad van Advies, zoals de benoeming en ontslag, wordt dus volledig bepaald door de inhoud van het Reglement. Ook wordt aandacht besteed aan de samenstelling, het profiel van de leden en de vergoeding.

Voorts wordt uitvoerig beschreven op welke wijze de vergaderingen van de Raad van Advies plaatsvinden. Je moet dan denken aan de oproeping, agenda, frequentie en de besluitvorming.

In deze webshop vindt u ook een voorbeeld van een Reglement Raad van Advies die geschikt is voor ondernemingen, zoals een eenmanszaak, VOF of een BV die geen raad van commissarissen kan of wil hebben.