Reglement Raad van Commissarissen BV

Referentie : DGA 09

 21,00 ex. btw

Een BV heeft vaak een Raad van Commissarissen, die toezicht uitoefent en het bestuur adviseert. Dit model regelt niet alleen de verhouding tussen het bestuur van de BV en de Raad van Commissarissen, maar ook de interne huishouding binnen de Raad van Commissarissen. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

Dit model Reglement Raad van Commissarissen BV is een uitgebreid model voor de BV, waarin onder meer de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen uitgebreid worden beschreven. Ook bevat dit voorbeeld regels over de vergadering en besluitvorming door de Raad van Commissarissen. Het is niet ongebruikelijk dat bepaalde besluiten van het bestuur ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen moeten worden voorgelegd. Het is voorts van belang dat de Raad van Commissarissen op een juiste wijze worden van informatie worden voorzien. Uiteraard staan er in het reglement Raad van Commissarissen BV ook artikelen over het profiel, de benoeming, evaluatie en ontslag van de Commissarissen. De raad van commissarissen heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft het bestuur tijdig de noodzakelijke gegevens aan de Raad van Commissarissen. Er wordt wel gedacht dat de Raad van Commissarissen het vertegenwoordigende lichaam van de aandeelhouders is, zodat deze een vinger aan de pols van het bestuur kunnen houden. Dit is strikt genomen niet juist, aangezien de Raad van Commissarissen te allen tijde in het belang van de vennootschap en de onderneming moet handelen, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Dit model kan worden gecombineerd met de aanstellingsovereenkomst van de Commissaris, eveneens in deze webshop te vinden. Voor de zorgsector bestaat er een aangepast reglementen in verband met de specifieke regelgeving en de Zorgbrede Governance Code, een reglement RvT van een zorginstelling zonder werkgeversrol of een reglement RvT van een zorginstelling met werkgeversrol.