Reglement Raad van Commissarissen Stichting

Referentie : DGA 28

 21,00 ex. btw

Een stichting kan een Raad van Commissarissen ( ook wel Raad van Toezicht genoemd) hebben, die toezicht uitoefent en het bestuur adviseert. Dit model regelt niet alleen de verhouding tussen het bestuur van de Stichting en de Raad van Commissarissen, maar ook de interne huishouding binnen de Raad van Commissarissen. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Dit is een model Reglement Raad van Commissarissen Stichting (ook wel Raad van Toezicht genoemd). Sinds de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op 1 juli 2021 bestaat er een wettelijke grondslag voor een Raad van Commissarissen van een stichting. De Raad van Commissarissen kan ook een andere naam hebben, zoals Raad van Toezicht.

Reglement Raad van Commissarissen Stichting: bepalingen

Dit model is een uitgebreid model voor de stichting, waarin onder meer de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen uitgebreid worden beschreven. Ook bevat dit voorbeeld regels over de vergadering en besluitvorming door de Raad van Commissarissen. Het is niet ongebruikelijk dat bepaalde besluiten van het bestuur ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen moeten worden voorgelegd. Het is voorts van belang dat de Raad van Commissarissen op een juiste wijze worden van informatie worden voorzien.

Uiteraard staan er in het reglement Raad van Commissarissen ook artikelen over het profiel, de benoeming, evaluatie en ontslag van de Commissarissen. De raad van commissarissen heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft het bestuur tijdig de noodzakelijke gegevens aan de Raad van Commissarissen.

Let op: het is van belang dat de inhoud van het reglement van de Raad van commissarissen niet in conflict is met de statuten van de stichting. Controleer dus altijd of het reglement in lijn is met de statuten.