Reglement RvT Zorginstelling – zonder werkgeversrol

Referentie : ZO 02

 19,00 ex. btw

In winkelmand

Dit modelreglement is bedoeld voor de Raad van Toezicht van een zorginstelling die in de vorm van een BV wordt geëxploiteerd, waarbij de RvT niet als werkgever van het bestuur fungeert. Aantal pagina’s: 12

Meer informatie

In dit model Reglement RvT Zorginstelling – zonder werkgeversrol – wordt rekening gehouden met de specifieke eisen die gelden voor een BV die actief is in de zorg. De positie van een Raad van Toezicht van een BV is wezenlijk anders dan die van een Raad van Toezicht van een stichting. Ten eerste heeft een BV formeel helemaal geen Raad van Toezicht, maar een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen vervult bij een BV de rol van de Raad van Toezicht van een Stichting. Omdat in de zorg overal de term Raad van Toezicht (RvT) wordt gebruikt, ook in de Governancecode Zorg 2017, is er in dit Reglement ook gekozen voor de term RvT, in plaats van de formeel correctere benaming “Raad van Commissarissen”.

Een toezichthouder bij een BV heeft een wezenlijk andere positie dan de toezichthouder van een stichting. Een RvT van een stichting heeft statutair meer bevoegdheden en kan meestal de bestuurder ontslaan. Bij een BV ligt de zeggenschap in beginsel bij de algemene vergadering van aandeelhouders (AV) en heeft de RvT minder bevoegdheden dan een ‘ gewone’  RvT. Indien de statuten geen afwijkende regeling bevatten kan een RvT van een BV de bestuurders niet benoemen of ontslaan en vervult de RvT dus niet de werkgeversrol. Dit wijkt af van de ideale governance structuur, maar hoeft geen probleem te vormen. Deze constructie kan echter wel gaan wringen als de bestuurder tevens de meerderheidsaandeelhouder is (DGA). De bestuurder van de Zorginstelling kan dan immers niet worden geschorst of ontslagen.

Indien de RvT van een BV wel de werkgeversrol moet gaan vervullen, dan moet dit worden geregeld in de statuten van de BV. Het Reglement komt er dan ook anders uit te zien. In onze webshop vindt u ook een model Reglement RvT Zorginstelling – met werkgeversrol, waarin dit op de juiste manier geregeld is.

Reglement RvT Zorginstelling – zonder werkgeversrol: Governancecode Zorg 2017

Dit Reglement voldoet volledig aan de nieuwe Governancecode Zorg 2017, die per 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze nieuwe Governancecode houdt meer rekening met de BV-structuur in de zorg dan de oude Zorgbrede Governance Code 2010. Naast bepalingen die de verhouding met de bestuurder en de Zorginstelling regelen (waaronder de informatievoorziening) bevat dit uitgebreide modelreglement ook artikelen over de vergaderingen en de besluitvorming van de RvT.