SaaS Reseller Overeenkomst

Referentie : ICT 22

Deze overeenkomst heeft betrekking op de distributie of wederverkoop van ‘software as a service’, vaak ook aangeduid met de term SaaS, ASP (Application Service Provider), Cloud-diensten of Software-on-demand. Aantal pagina’s: 15

Meer informatie

Een Saas Reseller Overeenkomst komen wij in de praktijk steeds vaker tegen. Bij een SaaS-oplossing bevindt de software zich op een server van de leverancier. De klant kan gebruik maken van de applicatie via een internetverbinding en download de software niet. De software draait binnen de omgeving van de leverancier. De klant krijgt een gebruiksrecht op de software voor de duur van de overeenkomst. Meestal stelt de klant de software ter beschikking van zijn medewerkers of klanten (de eindgebruikers). Dit model is een contract tussen de leverancier en de reseller, dus niet een contract met de klant of eindgebruiker. Voor een Engelstalig contract tussen de softwareleverancier en de klant die gebruik wil maken van de SaaS-oplossing hebben wij in de webshop de Agreement for the provision of SaaS.

Saas Reseller Overeenkomst: distributieovereenkomst

Een SaaS-oplossing is geschikt voor wederverkoop via distributiekanalen. Omdat dit meestal via internationale wederverkopers gaat (Resellers), is dit contract in het Engels opgesteld. De Reseller krijgt de mogelijkheid om zijn klanten aan te sluiten op de SaaS oplossing. Meestal houdt de eigenaar (Supplier) de controle over de software modules, doordat de Supplier de hosting  verzorgt. Hierdoor kan de Supplier monitoren welke klanten de Reseller heeft aangesloten.  Supplier kan klanten ook zelf toegang geven. Ook als de Supplier de hosting verzorgt zijn de klanten voor rekening en risico van de Reseller. De Reseller betaalt de Supplier een licentievergoeding, meestal per klant of gebruiker.

Voorwaarden SaaS Reseller Overeenkomst

De prijs van de licenties en de afspraken over de beschikbaarheid, support en onderhoud worden onder meer in de SaaS Reseller Agreement vastgelegd. De beschikbaarheid is vaak een percentage van de tijd die de SaaS oplossing bereikbaar moet zijn. Maintenance windows tellen meestal niet mee. Het modelcontract Saas Reseller Agreement bevat ook bepalingen over IPR, privacy, geheimhouding en aansprakelijkheid.

Indien op basis van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, dan zijn partijen wettelijk verplicht om een afzonderlijke Verwerkersovereenkomst Engelstalig (Data Processing Agreement) op te stellen. U kunt deze ook in onze webshop bestellen.