Samenwerkingsovereenkomst marketing en sales

Referentie : SW 22

 26,00 ex. btw

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen twee ondernemingen die een samenwerking willen aangaan op het gebied van marketing en sales. Aantal pagina’s: 9.

Meer informatie

Dit uitgebreide voorbeeld samenwerkingsovereenkomst marketing en sales wordt gebruikt door partijen die een structurele samenwerking voor ogen hebben op het gebied van marketing en sales, maar wel ieder een zelfstandige onderneming willen blijven. Er is dus géén sprake van het aangaan van een vennootschap onder firma, joint venture, agentschap of een andere rechtsvorm. De ondernemingen zijn onder hun eigen naam en voor eigen rekening en risico binnen de samenwerking actief.

Inhoud samenwerkingsovereenkomst marketing en sales

Deze voorbeeld samenwerkingsovereenkomst is speciaal gemaakt voor een samenwerking op het gebied van de inkoop en verkoop over en weer. De partijen gaan elkaars producten of diensten promoten of verkopen. Daarnaast zullen zij kennis en ervaring uitwisselen waardoor zij de producten of diensten uiteindelijk kunnen verbeteren. Deze voorbeeldovereenkomst bevat in dit kader artikelen over de verantwoordelijkheid van de verkopende partij jegens haar eigen klanten, en een regeling wat betreft klachten en claims van klanten.

Geen provisie of agentuur

Bij dit voorbeeldcontract samenwerkingsovereenkomst marketing en sales is geen sprake van een agentschap of aanbreng-provisie. Partijen promoten elkaars producten, maar blijven zelf verkoper richt de eindklant. De verkoper die een product verkoopt van de andere partij, zal dit product bij die andere partij moeten inkopen. Indien het de bedoeling is dat klanten worden aangebracht tegen de vergoeding van een provisie of commissie, dan heeft u een Bemiddelingsovereenkomst (incidentele transactie) of Agentuurovereenkomst (structurele werkzaamheden) nodig.

Overige onderdelen

Naast deze specifieke thema’s bevat deze voorbeeld samenwerkingsovereenkomst bepalingen over de blijvende  zelfstandigheid, eventuele exclusiviteit, de facturering over en weer, personeel, informatie en overleg, geheimhouding, privacy, intellectuele eigendomsrechten, de duur van de samenwerking, de overdraagbaarheid en uitbesteding aan derden, de (beperking van) aansprakelijkheid, overmacht en een rechts- en forumkeuze.

Andere samenwerkingsovereenkomsten

In onze webshop vindt u ook een samenwerkingsovereenkomst productontwikkeling en een algemene samenwerkingsovereenkomst.