Samenwerkingsovereenkomst productontwikkeling

Referentie : SW 21

 23,00 ex. btw

Deze samenwerkingsovereenkomst productontwikkeling wordt gesloten tussen twee ondernemingen die een samenwerking willen aangaan ten behoeve van gezamenlijke productontwikkeling. Aantal pagina’s: 7.

Meer informatie

Dit uitgebreide voorbeeld samenwerkingsovereenkomst productontwikkeling wordt gebruikt door partijen die een structurele samenwerking voor ogen hebben op het gebied van productontwikkeling, maar wel ieder een zelfstandige onderneming willen blijven. Er is dus géén sprake van het aangaan van een vennootschap onder firma, joint venture, agentschap of een andere rechtsvorm. De ondernemingen zijn onder hun eigen naam en voor eigen rekening en risico binnen de samenwerking actief.

Inhoud samenwerkingsovereenkomst productontwikkeling

Ondernemingen die samen gaan werken op het gebied van productontwikkeling leggen hun afspraken vaak vast in een samenwerkingsovereenkomst. De partijen zullen dan ofwel een investering of een inbreng in de samenwerking doen. Die investering of inbreng kan bijvoorbeeld bestaan uit financiering, inbreng van grondstoffen of halfproducten, inzet van personeel, kennis, expertise of het ter beschikking stellen van een patent of licentie. In de samenwerkingsovereenkomst specificeren partijen deze investeringen en inbrengen. Ook spreken partijen af welke partij de producten op de markt brengt en hoe zij de omzet verdelen. Daarnaast bevat het voorbeeld een bepaling over de marketingverplichtingen.

Overige onderdelen

Naast deze specifieke thema’s bevat deze voorbeeld samenwerkingsovereenkomst bepalingen over de blijvende  zelfstandigheid, eventuele exclusiviteit, de facturering over en weer, personeel, informatie en overleg, geheimhouding, privacy, intellectuele eigendomsrechten, de duur van de samenwerking, de overdraagbaarheid en uitbesteding aan derden, de (beperking van) aansprakelijkheid, overmacht en een rechts- en forumkeuze.

Andere samenwerkingsovereenkomsten

In onze webshop vindt u ook een samenwerkingsovereenkomst marketing en sales en een algemene samenwerkingsovereenkomst.