Samenwerkingsovereenkomst

Referentie : SW 20

Maak uw keuze
?
Invuldocument (Word)

U krijgt een niet ingevuld model in Word en vult daarin zelf de gegevens in.

Online genereren:

U vult online direct alle gegevens in, waarna u het document kant-en-klaar (ingevuld) ontvangt. U kunt daarbij kiezen voor een Word-bestand en/of een PDF.

 21,00 26,00 ex. btw

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen twee ondernemingen die een samenwerking willen aangaan, maar wel ieder een zelfstandige onderneming willen blijven. Aantal pagina’s: 8.

U heeft bij dit contract de optie om voor een kleine meerprijs gebruikt te maken van onze eigen generator. Beantwoord enkele vragen in ons systeem en u heeft een kant-en-klaar contract! Het contract kan ook dan achteraf nog aangepast worden.

Meer informatie

Dit uitgebreide voorbeeld samenwerkingsovereenkomst wordt gebruikt door partijen die een structurele samenwerking voor ogen hebben, maar wel ieder een zelfstandige onderneming willen blijven.

Een samenwerking vereist goede en duidelijke afspraken. Dit voorkomt problemen achteraf en verschaft aan beide partijen duidelijkheid. Samenwerken tussen ondernemingen kan op verschillende manieren. Zo kunnen ondernemingen samen een joint venture, een vof of een agentschap oprichten. Daarnaast kunnen zij gebruiken van een samenwerkingsovereenkomst. Bij een zo’n overeenkomst is uitdrukkelijk géén sprake van het aangaan van een vennootschap onder firma, joint venture, agentschap of een andere rechtsvorm. De ondernemingen zijn onder hun eigen naam en voor eigen rekening en risico binnen de samenwerking actief.

Inhoud 

Een goede overeenkomst zorgt zoals vermeld voor het uit de weg gaan van problemen in de toekomst. Daarom zorgt deze overeenkomst voor veel duidelijkheid. De voorbeeldovereenkomst bevat bepalingen over de facturering over en weer, het personeel, informatie en overleg, geheimhouding, privacy, intellectuele eigendomsrechten, de duur van de samenwerking, de overdraagbaarheid en uitbesteding aan derden, de (beperking van) aansprakelijkheid, overmacht en een rechts- en forumkeuze.

Omdat de aard van de samenwerking erg kan variëren zult u details over de wijze van samenwerking en de doelstellingen zelf moeten invullen. Het voorbeeldcontract Samenwerkingsovereenkomst is een algemene template, maar op onze site vindt u ook enkele specifieke samenwerkingsovereenkomsten.

Specifieke overeenkomsten

Bent u op zoek naar een samenwerkingsovereenkomst voor marketing en sales of voor productontwikkeling? Deze vindt u ook in onze webshop: samenwerkingsovereenkomst marketing en sales en samenwerkingsovereenkomst productontwikkeling.