Software Evaluation Agreement

Referentie : ICT 20

 15,00 ex. btw

In winkelmand

Engelstalig voorbeeldcontract voor het (tijdelijk) ter beschikking stellen van software voor testdoeleinden. Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

Leveranciers van software gebruiken de Software Evaluation Agreement voor potentiële klanten, distributeurs of resellers. Deze partijen willen weten wat de mogelijkheden van de software zijn, zonder tot aankoop van de software over te gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om een reseller, die presentaties wil geven aan toekomstige klanten. Voor deze presentaties is het nodig dat de distributeur kan beschikken over de software. Maar dit voorbeeldcontract wordt ook gebruikt voor potentiële klanten die de bruikbaarheid willen testen, voordat ze tot koop overgaan.

Software Evaluation Agreement: Licentie

Eigenlijk is de Software Evaluation Agreement een soort licentieovereenkomst. Dit contract voorziet in een tijdelijke licentie. Belangrijk is dat het gebruik beperkt is tot het testen en evalueren. Bovendien is bepaald dat de gebruiker de software niet mag kopiëren of verkopen. Deze beperkingen kun je eventueel kracht bij zetten door een non-concurrentiebeding met een boetebeding op te nemen. Uiteraard is het de bedoeling dat de Software Evaluation Agreement een korte duur heeft. Dus dit contract geldt voor een bepaalde tijd.

Garanties en vrijwaringen

Omdat het de bedoeling is dat de reseller of distributeur alleen maar testen uitvoert, zal de leverancier geen garanties geven op de software. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat de afnemer de leverancier vrijwaart van aanspraken van derden, voor het geval de de afnemer de software toch in het maatschappelijk verkeer gebruikt.

Feedback verzamelen

Voor de leverancier kan een Software Evaluation Agreement erg nuttig zijn: hij ontvangt feedback die hij kan gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de software. Soms is het gebruik gratis, maar het staat de leverancier vrij om een fee te vragen voor het gebruik in het kader van het testen.

Andere ICT contracten

Wij hebben een ruime collectie voorbeeldcontracten voor software-, ICT- en internetbedrijven. Deze kunt u vinden in de categorie ICT en Internet.