Sommatiebrief inbreuk merkrecht

Referentie : VB 03

 13,00 ex. btw

Deze brief kan worden gebruikt indien een inbreuk op een geregistreerd merkrecht is geconstateerd. Dit kan zowel een woordmerk of beeldmerk zijn, of een combinatie van beide. Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

In de sommatiebrief inbreuk merkrecht wordt niet alleen gesommeerd om het onrechtmatige gebruik van het merk te staken, maar ook wordt de wederpartij verzocht om opgave te doen van de zaken die verkocht zijn onder de merknaam van de rechthebbende. Met die informatie kan de hoogte van de schade worden bepaald.

Merkenrecht is het geheel van wetgeving, regels, eisen en jurisprudentie die de rechten op een merk bepalen. Hierdoor mag deze merknaam alleen met toestemming van de eigenaar van het merk worden gebruikt. De betekenis van een merk is volgens artikel 2.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) als volgt: “Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.”

Indien naast de merknaam ook promotieteksten van de rechthebbende worden gebruikt (bijvoorbeeld op een website) dan kan deze brief eventueel worden gecombineerd met de sommatiebrief schending auteursrecht, eveneens beschikbaar in de categorie Voorbeeldbrieven.