Sponsorovereenkomst

Referentie : FZ 05

 15,00 ex. btw

Dit is een model sponsorovereenkomst tussen een sponsor en een ontvanger die een duurzame relatie met elkaar willen aangaan. Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

Dit is een voorbeeld sponsorovereenkomst. De sponsorovereenkomst kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de sponsoring van sporters, evenementen of liefdadige instellingen, maar kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. De sponsorovereenkomst wordt aangegaan tussen de sponsor en de ontvanger.

Het uitgangspunt van deze sponsorovereenkomst is een contract voor onbepaalde tijd, dat door partijen kan worden beëindigd door opzegging. Voor zowel de sponsor als de ontvanger is het verstandig om afspraken vast te leggen over de sponsoring en de voorwaarden daarvan. Dit schept duidelijkheid en zekerheid, en kan erbij helpen om geschillen in de toekomst te voorkomen.

Deze voorbeeld overeenkomst is erg veelomvattend. Het bevat bepalingen over:

  • de verplichtingen van de sponsor
  • de verplichtingen van de ontvanger
  • de afspraken over het sponsorbedrag en de zaken die door de sponsor ter beschikking worden gesteld (bv. personeel, software, ruimte)
  • De vertegenwoordiging: het aanwijzen van contactpersonen aan de zijde van de ontvanger en de sponsor
  • De ingangsdatum, duur en de eventuele beëindiging van de sponsorovereenkomst
  • Een keuze voor het toepasselijke recht en een forumkeuze
  • Daarnaast bevat dit model een bepaling die de onafhankelijkheid van de ontvanger moet waarborgen.

Dit voorbeeldcontract is te gebruiken voor zowel de sponsoring van sporters als voor de sponsoring van evenementen of liefdadige instellingen.