Stemvolmacht

Referentie : DGA 05

 10,00 ex. btw

Dit is een stemvolmacht waarmee een derde gemachtigd kan worden om het stemrecht namens een aandeelhouder uit te oefenen in de algemene vergadering van aandeelhouders van een BV. Aantal pagina’s: 1

Meer informatie

Een stemvolmacht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt. Wij adviseren u om de statuten van de BV te raadplegen. In de statuten wordt vaak bepaald dat de volmacht op schrift moeten worden gesteld, in verband met de bewijskracht.

Rechten van de gevolmachtigde met een stemvolmacht

Indien een derde gevolmachtigd is om te stemmen, dan heeft hij net zoveel rechten als de aandeelhouder die hem gemachtigd heeft. De gevolmachtigde mag meediscussiëren en zijn stem uitbrengen. In het model kan gekozen worden voor de optie dat een privépersoon de aandelen houdt, of een BV. In het laatste geval wordt de volmacht namens de BV-aandeelhouder verstrekt, maar uiteraard getekend door de achterliggende natuurlijk persoon.