Term Sheet Investering

Referentie : FZ 28

 15,00 ex. btw

Dit is een model voor een term sheet investering. De hoofdlijnen van de transactie worden hierin vermeld, zoals het niet-bindende aanbod om een bepaald bedrag te investeren in ruil voor een aandelenbelang, en de belangrijkste overige voorwaarden. Aantal pagina’s: 3.

Meer informatie

Dit is een model voor een Term Sheet investering. Een Term Sheet is een puntsgewijze korte samenvatting die aangeeft over welke voorwaarden onderhandeld gaat worden tussen de investeerder en de doelvennootschap. Deze opsomming van de voorwaarden dient als een blauwdruk voor de uiteindelijke omvangrijkere participatieovereenkomst, waarin definitief wordt geregeld onder welke voorwaarden de investeerder in de vennootschap gaat investeren. Klik hier als u op zoek bent naar de participatieovereenkomst.

Term Sheet: bindend?

De term sheet bevat niet-bindende voorwaarden die van toepassing zijn op de voorgenomen investering. De vertrouwelijkheid, exclusiviteit en de rechts- en forumkeuze zijn wel direct bindend. De term sheet is leidend voor de onderhandelingen over de later te sluiten participatieovereenkomst. De koper en verkoper zullen na afronding van het due-diligence onderzoek definitieve overeenstemming moeten bereiken over alle aspecten van de participatie.

Verschil met de intentieovereenkomst

Het doel van de Term Sheet investering en de Intentieovereenkomst (of Letter of Intent) zijn hetzelfde: namelijk het voorlopig vastleggen van afspraken in de aanloop naar een definitief contract. De verschillen tussen de twee soorten overeenkomsten zitten hem vooral in  de vorm. De intentieovereenkomst is een volledig uitgeschreven overeenkomst, terwijl de term sheet een summiere opsomming is. Klik hier als u op zoek bent naar een intentieovereenkomst aandelentransactie. Let op: deze LOI voor een aandelentransactie is gericht op de volledige overname van een onderneming, terwijl de Term Sheet Investering betrekking heeft op een participatie in een bestaande BV.