Thuiswerkregeling

Referentie : AR 07

 15,00 ex. btw

Vanaf 1 januari 2016 heeft de werknemer het wettelijke recht om een verzoek in te dienen bij de werkgever om één of meer dagen per week thuis te werken. Indien de werkgever hier mee instemt, dan is het aan te raden om de afspraken omtrent het thuiswerken schriftelijk vast te leggen in een addendum bij de arbeidsovereenkomst. Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

Deze thuiswerkregeling is bedoeld als addendum bij een reeds bestaande arbeidsovereenkomst. Er staan onder mee bepalingen over de omvang en de duur van het thuiswerken. Dit kan bijvoorbeeld voor 1 dag per week gedurende maximaal 6 maanden zijn. Ook wordt de bereikbaarheid geregeld en de wijze waarop de werknemer verantwoording aflegt over de werkzaamheden die hij thuis heeft verricht. Een ander belangrijk aspect is de beveiliging van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Hiervoor is de werknemer verantwoordelijk. In dit modelcontract voor een thuiswerkregeling wordt hiermee rekening gehouden.

Thuiswerkregeling en arbeidsomstandigheden

Een thuiswerker of telewerker valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. Voor thuiswerken en telewerken gelden soepeler arboregels dan voor de werkplek in het bedrijf van uw werkgever. De werknemer heeft een goede werkplek nodig om zijn werk veilig en gezond te kunnen doen. Een goede werkplek bestaat minimaal uit een goede stoel, een goede tafel en de juiste verlichting. Als de werknemer deze zaken zelf niet heeft, moet de werkgever ervoor zorgen. Als de thuiswerker met beeldschermen en computers werkt gelden thuis dezelfde eisen voor de inrichting van de werkplek als op kantoor.

De werkgever moet de risico’s van het werk met de werknemer bespreken, en ook vertellen hoe deze risico’s te vermijden. Thuiswerk en telewerk hoort ook in de (verplichte) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Omdat de werkgever verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de werkplek thuis, kan de werkgever kan de medewerker vragen of hij de thuiswerkplek mag (laten) onderzoeken. De medewerkers is niet verplicht iemand daarvoor in huis toe te laten. De Inspectie SZW (vroeger de Arbeidsinspectie) kan ook op bezoek komen om de arbeidsomstandigheden te controleren.