Uitgifte aandelen

Referentie : PA 09

 36,00 ex. btw

Dit pakket uitgifte aandelen bevat alle documenten die nodig zijn om tot een rechtsgeldige emissie van aandelen in een BV te komen, van oproepingsbrief tot aankondiging van het voorkeursrecht. Aantal documenten: 3

Meer informatie

Met dit pakket uitgifte aandelen regelt u het gehele emissieproces binnen de BV, van oproeping voor de algemene vergadering tot de aankondiging van uitgifte met voorkeursrecht. Met uitzondering van de notariële akte. Hiervoor dient u na afronding van het interne besluitvormingsproces een notaris in te schakelen. Dit pakket bevat de volgende voorbeelddocumenten:

  • oproepingsbrief voor de algemene vergadering waarop de uitgifte van aandelen is geagendeerd
  • notulen waarin het besluit tot uitgifte wordt vastgelegd
  • de aankondigingsbrief uitoefening voorkeursrecht. Deze brief moet worden verstuurd als in de algemene vergadering is besloten tot een uitgifte van aandelen aan enkele aandelen, zonder dat het voorkeursrecht is uitgesloten.

Uitgifte aandelen: verwatering bij uitsluiting voorkeursrecht

De bestaande aandeelhouders hebben een wettelijk voorkeursrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen, naar rato van hun aandelenbelang. Hierdoor kunnen zij verwatering voorkomen, maar dan zullen deze aandeelhouders ook de emissieprijs moeten kunnen betalen. Het is mogelijk om aan een of meer aandeelhouders het voorkeursrecht te ontzeggen door een rechtsgeldig aandeelhoudersbesluit. Hierdoor zal verwatering optreden, hetgeen onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn, zelfs als aan alle statutaire eisen is voldaan. De gedupeerde aandeelhouder zal dan wel naar de rechter moeten stappen om het besluit tot uitsluiting van het voorkeursrecht aan te vechten.

Indien het voorkeursrecht niet wordt uitgesloten, dan zal door het bestuur aan de aandeelhouders een aankondiging uitgifte met voorkeursrecht moeten sturen, zodat deze aandeelhouders aan wie geen aandelen zijn toegekend in de gelegenheid worden gesteld om hun wettelijke voorkeursrecht uit te oefenen. Nadat het besluit van de aandeelhouders tot goedkeuring van de emissie is genomen, en de termijn die wordt genoemd in de aankondiging voorkeursrecht is verstreken, kunnen de aandelen door het bestuur worden uitgegeven door middel van een notariële akte. De notaris zal willen weten wat de reactie van de aandeelhouders op de aankondiging is geweest.In de praktijk kan verwatering echter ook zonder uitsluiting van het voorkeursrecht optreden, als bepaalde aandeelhouders wel aandelen mogen nemen, maar dat  niet willen of financieel gezien niet kunnen.