Uittredingsovereenkomst vennootschap onder firma

Referentie : SW 03

 19,00 ex. btw

Dit contract regelt de beëindiging van de samenwerking tussen drie of meer vennoten in een VOF. Uitgangspunt van dit model is dat er 1 vennoot uitttreedt en 2 of meer andere vennoten de VOF voortzetten. Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

Uittredingsovereenkomst vennootschap onder firma

Dit model uittredingsovereenkomst vennootschap onder firma kan worden gebruikt voor het geval 2 of meer vennoten de VOF voortzetten. In dit model zijn afspraken opgenomen over de scheiding en verdeling van het vermogen van de VOF, aansprakelijkheid voor schulden,  concurrentie, geheimhouding, finale kwijting en praktische zaken als het recht van de uittredende vennoot om na voortzetting de administratie te mogen inzien. Een vennoot kan in privé worden aangesproken voor een schuld van de VOF na zijn uittreden als vennoot. Wel moet deze schuld gebaseerd zijn op een (duur)overeenkomst die is ontstaan tijdens de periode dat de vennoot was toegetreden tot de VOF.

Aansprakelijkheid

Het uitgangspunt van dit dit model is dat deze schulden voor rekening komen van de voortzettende vennoten. Het is goed om te realiseren dat de uitgetreden vennoot richting de wederpartij van duurovereenkomsten gewoon aansprakelijk vloeit voort uit artikel 18 WvK en is bevestigd in diverse uitspraken van de rechtbank en gerechtshoven. Volgens artikel 18 WvK is in een vof elk der vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vof. De afspraak in de uittredingsovereenkomst VOF met 2 of meer voorzettende vennoten is dat de uittredende vennoot niet meer aansprakelijk is voor de schulden van de VOF, is immers alleen een afspraak tussen de vennoten. Een derde is aan een dergelijke afspraak niet gebonden want heeft daar niks mee te maken. Het is daarom niet alleen belangrijk om in de uittredingsovereenkomst VOF met 2 of meer voorzettende vennoten afspraken te maken met de voortzettende vennoten, maar ook met de schuldeisers van de VOF waarmee op dat moment doorlopend contracten zijn gesloten (zoals energiecontracten, huurcontracten, inkoopcontracten, afnamecontracten, franchisecontracten, etc.).