Uittredingsovereenkomst VOF met 1 voortzettende vennoot

Referentie : SW 02

 19,00 ex. btw

In winkelmand

Dit contract regelt de beëindiging van de samenwerking tussen twee vennoten in een VOF. Uitgangspunt van dit uittredingsovereenkomst model is dat de ene vennoot uitttreedt uit de VOF en de andere vennoot de VOF voortzet. Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

Dit is een uittredingsovereenkomst VOF voorbeeld. In dit model zijn afspraken opgenomen over de scheiding en verdeling van het vermogen van de VOF, aansprakelijkheid voor schulden,  concurrentie, geheimhouding, finale kwijting en praktische zaken als het recht van de uittredende vennoot om na voortzetting de administratie te mogen inzien. Omdat een VOF uit tenminste 2 vennoten moet bestaan, is in dit model rekening gehouden met een wijziging van de rechtsvorm van de VOF na voortzetting en de formaliteiten waaraan de uittredende vennoot moet meewerken om dit mogelijk te maken. Een vennoot kan in privé worden aangesproken voor een schuld van de VOF na zijn uittreden als vennoot. Wel moet deze schuld gebaseerd zijn op een (duur)overeenkomst die is ontstaan tijdens de periode dat de vennoot was toegetreden tot de VOF. Het uitgangspunt van dit dit model is dat deze schulden voor rekening komen van de voortzettende vennoot. Het is goed om te realiseren dat de uitgetreden vennoot richting de wederpartij van duurovereenkomsten gewoon aansprakelijk vloeit voort uit artikel 18 WvK en is bevestigd in diverse uitspraken van de rechtbank en gerechtshoven. Volgens artikel 18 WvK is in een vof elk der vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vof. De afspraak in de uittredingsovereenkomst VOF voorbeeld dat de uittredende vennoot niet meer aansprakelijk is voor de schulden van de VOF, is immers alleen een afspraak tussen de vennoten. Een derde is aan een dergelijke afspraak niet gebonden want heeft daar niks mee te maken. Bij uittreding is het daarom niet alleen belangrijk om afspraken te maken met de voortzettende vennoten, maar ook met de schuldeisers van de VOF waarmee op dat moment doorlopend contracten zijn gesloten (zoals energiecontracten, huurcontracten, inkoopcontracten, afnamecontracten, franchisecontracten, etc.). Tip: de uittredende vennoot is niet meer aansprakelijk indien hij de schuldeisers van de VOF over de uittreding op de hoogte stelt en ze laat instemmen van de overdracht van de overeenkomst op de bv “de eenmanszaak van de achterblijvende vennoot”. Schuldeisers zijn echter niet verplicht met een dergelijke afspraak in te stemmen.

incassoservice

Incassoservice

Lang openstaande vordering(en)? Wij zorgen voor betaling!

Vanaf €29,- ex. btw

Naar incassoservice