Vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil – Engelstalig

Referentie : PR 11

Dit is een Engelstalig model van een vaststellingsovereenkomst waarin partijen een geschil beëindigen. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Dit is een model Vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil – Engelstalig (Settlement Agreement). De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de partijen een bindende regeling treffen ter voorkoming van een geschil of om een bestaand geschil op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een afnemer en een leverancier verschillen van mening over de vraag of een geleverd product conform is. Na onderhandeling hebben partijen overeenstemming bereikt over onder meer het betalen van een schadevergoeding.

Vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil: afspraken

Vastlegging van die afspraken gebeurt dan in een Settlement Agreement. In dit model Vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil – Engelstalig kan in principe alles zijn opgenomen, mits partijen het eens zijn en het bijdraagt aan het oplossen van het geschil. De inhoud van de Settlement Agreement mag echter niet in strijd zijn met dwingend recht of de goede zeden.

Dit model biedt ook de optie om af te spreken dat een tussen partijen aanhangige juridische procedure wordt beëindigd. Soms is door een partij beslag gelegd, welk beslag gelijk moet worden opgeheven. Verder zijn in dit model standaardbepalingen opgenomen over geheimhouding, finale kwijting en uitsluiting van ontbinding.

In onze webshop vindt u ook een Nederlandstalig model Vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil. Let op: dit is geen letterlijke vertaling van de Engelse versie.