Verzoekschrift enquêteprocedure met onmiddellijke voorzieningen

Referentie : PR 15

 26,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld verzoekschrift enquêteprocedure met onmiddellijke voorzieningen. Middels dit model verzoekt u de Ondernemingskamer tot het instellen van een onderzoek in enquête én tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen. Aantal pagina’s: 6.

Meer informatie

Dit is een voorbeeld verzoekschrift enquêteprocedure met onmiddellijke voorzieningen. Dit verzoekschrift wordt ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Middels dit model verzoekt u de Ondernemingskamer tot het instellen van een onderzoek in enquête én tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen.

De enquêteprocedure

De enquêteprocedure is een speciale gerechtelijke procedure waarin het Gerechtshof het beleid en de gang van zaken binnen een onderneming kan onderzoeken. De enquêteprocedure bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt eerst door de Ondernemingskamer beoordeeld of er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid. Wanneer die er zijn beveelt de Ondernemingskamer een onderzoek en wijst een onderzoeker aan.

Ook kan de Ondernemingskamer dan onmiddellijke voorzieningen treffen. De Ondernemingskamer kan met deze voorzieningen  zeer snel en gericht een impasse in de vennootschap verhelpen. Onmiddellijke voorzieningen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het schorsen van bestuurders of commissarissen of het ontnemen van stemrecht van een aandeelhouder. Dit voorbeeld verzoekschrift enquêteprocedure met onmiddellijke voorzieningen bevat vijf veel voorkomende onmiddellijke voorzieningen. U kunt zelf kiezen welke van die voorzieningen u aan de Ondernemingskamer verzoekt.

De onderzoeker krijgt toegang tot de volledige administratie van de onderneming en alle bij de onderneming betrokken mensen moeten aan het onderzoek meewerken. Wanneer het onderzoek is afgerond wordt het onderzoeksverslag gedeponeerd bij de Ondernemingskamer. Vervolgens oordeelt de Ondernemingskamer of sprake is van  wanbeleid. Als dat zo is, kan de Ondernemingskamer eindvoorzieningen treffen. Deze kunnen zeer ingrijpend zijn: bestuurders kunnen worden ontslagen, besluiten kunnen worden vernietigd en de vennootschap kan zelfs ontbonden worden.

Het verzoekschrift enquêteprocedure

Omdat met de enquêteprocedure veel voor elkaar gekregen kan worden is het belangrijk dat het verzoek tot het instellen van een onderzoek goed ingekleed wordt. Het verzoekschrift moet correct, volledig en goed gemotiveerd zijn. In dit voorbeeld verzoekschrift staan handige opmerkingen die u helpen bij het motiveren van uw verzoekschrift, en de kans van slagen op het instellen van een onderzoek en het treffen van onmiddellijke voorzieningen kunnen vergroten.