Verzoekschrift faillissement één aanvrager

Referentie : PR 16

 21,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld verzoekschrift faillissement met één aanvrager. Het voorbeeld kan gebruikt worden om de faillietverklaring van een onderneming te verzoeken bij de rechtbank door een advocaat. Aantal pagina’s: 5.

Meer informatie

Een faillissementsaanvraag kan door de ondermening zelf worden aangevraagd. Bijvoorbeeld wanneer ze de facturen van de leveranciers, de lonen van het personeel en de huur of hypotheek niet meer kan betalen, en ze zich genoodzaakt zien het faillissement van uw onderneming aan te vragen. Maar een faillissement kan ook aangevraagd worden door een andere partij.

Het voorbeeld verzoekschrift één aanvrager

Dit is een voorbeeld verzoekschrift faillissement met één aanvrager. De hoofdregel van de Faillissementswet is dat de onderneming moet zijn opgehouden om haar schulden te betalen, dan wel 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers heeft, waarvan minimaal 1 schuld opeisbaar is (lees: de betalingstermijn is verstreken). Indien het haar niet alsnog lukt om haar schulden te voldoen, denk bijvoorbeeld door aanvullende financiering te verkrijgen, dan kan via een advocaat haar faillissement worden aangevraagd door een schuldeiser (Verzoekster) met gebruik van dit voorbeeld verzoekschrift faillissement één aanvrager.

Diverse documenten dienen bij het verzoekschrift in de bijlagen worden overgelegd, verwijzingen hiernaar zijn ook opgenomen in het voorbeeld contract.

Let op:

Een verzoekschrift moet altijd ingediend en ondertekend worden door een advocaat. Gedurende de procedure (zitting) is ook bijstand van een advocaat verplicht. De verweerder (ook wel: Gerekestreerde) is niet verplicht zich te laten bijstaan door een advocaat.

In onze webshop vindt u ook een verzoekschrift faillissement indien er meerdere aanvragers van het faillissement zijn.