Verzoekschrift faillissement meerdere aanvragers

Referentie : PR 17

 21,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld verzoekschrift faillissement wanneer er twee of meer verzoekers zijn (schuldeisers). Het voorbeeld kan gebruikt worden om de faillietverklaring van een onderneming aan te vragen bij de rechtbank door een advocaat. Aantal pagina’s: 6.

Meer informatie

Een faillissementsaanvraag kan door de onderneming zelf worden aangevraagd. Bijvoorbeeld wanneer ze de facturen van de leveranciers, de lonen van het personeel en de huur of hypotheek niet meer kan betalen, en ze zich genoodzaakt zien het faillissement van uw onderneming aan te vragen. Maar een faillissement kan ook aangevraagd worden door een andere partij.

Het voorbeeld verzoekschrift meerdere aanvragers

Hier vindt u een voorbeeld verzoekschrift faillissement indien er twee of meer aanvragers (schuldeisers) zijn. De hoofdregel van de Faillissementswet is dat de onderneming moet zijn opgehouden om haar schulden te betalen, dan wel 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers heeft, waarvan minimaal 1 schuld opeisbaar is (lees: de betalingstermijn is verstreken). Indien het haar niet alsnog lukt om haar schulden te voldoen, denk bijvoorbeeld door aanvullende financiering te verkrijgen, dan kan via een advocaat haar faillissement worden aangevraagd door de schuldeisers (Verzoeksters) met gebruik van dit voorbeeld verzoekschrift faillissement meerdere aanvragers.

Diverse documenten dienen bij het verzoekschrift in de bijlagen worden overgelegd, verwijzingen hiernaar zijn ook opgenomen in het voorbeeld contract.

Let op:

Een verzoekschrift faillissement meerdere aanvragers moet altijd ingediend en ondertekend worden door een advocaat. Gedurende de procedure (zitting) is ook bijstand van een advocaat verplicht. De verweerder (ook wel: Gerekestreerde) is niet verplicht zich te laten bijstaan door een advocaat.

In onze webshop vindt u ook een verzoekschrift faillissement indien er één aanvrager is.