Verzoekschrift heropening vereffening

Referentie : PR 08

 13,00 ex. btw

Met dit verzoekschrift wordt op grond van artikel 2:23 c BW aan de rechter verzocht om op verzoek van een belanghebbende de vereffening van een ontbonden rechtspersoon te heropenen. Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

Verzoekschrift heropening vereffening

Dit is een model Verzoekschrift heropening vereffening. Omdat dit verzoekschrift door een advocaat moet worden ingediend, is dit model gericht op advocaten die snel een compleet verzoekschrift heropening vereffening nodig hebben.

Turboliquidatie

Turboliquidatie komt in de praktijk veel voor, maar gaat vaak niet zonder problemen. Turboliquidatie houdt in dat een rechtspersoon die geen baten meer heeft door een besluit van de algemene vergadering ontbonden wordt en meteen ophoudt te bestaan. Deze praktijk wordt alleen getolereerd wanneer er geen baten meer zijn. Vaak blijken die er achteraf wel te zijn.

In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat na ontbinding van een rechtspersoon (via een zogenaamde turboliquidatie) blijkt dat deze op het moment van de ontbinding toch nog vermogensbestanddelen in eigendom had. Dit levert problemen op als de vermogensbestanddelen te gelde gemaakt of overgedragen moeten worden.

Heropening vereffening

Als dit nodig is, moet de vereffening heropend worden. Hiervoor moet een verzoek tot heropening van de vereffening worden gedaan bij de rechtbank. Het verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat. Dit model kan eenvoudig worden aangepast aan de omstandigheden van het geval waaronder heropening wordt verzocht. Hiervoor zijn in het model vier opties opgenomen die aansluiten bij de wet (artikel 2:23 c lid 1 BW).