Verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor

Referentie : PR 13

 15,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor. Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

Dit is een voorbeeld verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor. Het voorlopig getuigenverhoor kan al plaatsvinden op verzoek van de belanghebbende voordat een zaak aanhangig is, dat wil zeggen voordat de rechtszaak is aangevangen. Een voorlopig getuigenverhoor kan door partijen ook worden verzocht tijdens een rechtszaak die reeds aanhangig is. Een voorlopig getuigenverhoor kan verschillende doelen hebben. Het voorlopig getuigenverhoor kan gebruikt worden om voordat de procedure van start gaat over bepaalde feiten duidelijkheid te krijgen. Omdat een voorlopig getuigenverhoor spoedig na het plaatsvinden van de omstreden feiten gehouden kan worden kan voorkomen worden dat bewijs verloren gaat. Door de duidelijkheid over bepaalde feiten kan de verzoeker daarnaast zijn of haar positie beter inschatten. Ook kan door het voorlopig getuigenverhoor duidelijk worden tegen wie de procedure precies moet worden aangespannen.

Dit voorbeeld verzoekschrift bevat in ieder geval alle benodigde bepalingen. De rechter zal bij de beoordeling van het verzoek beoordelen of de feiten die de verzoeker wil bewijzen relevant zijn. Ook moet u er voor zorgen dat het verzoek voldoende duidelijk en concreet is. Wanneer het voorlopig getuigenverhoor plaats zal vinden voordat de rechtszaak is aangevangen moet het verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank die waarschijnlijk bevoegd is. In het document staat duidelijk uitgelegd tot welke rechtbank u het verzoekschrift in dat geval moet richten.

In onze webshop vindt u ook een oproepingsbrief getuige.