Vragenlijst due diligence

Referentie : OV 01

 21,00 ex. btw

Deze vragenlijst kan worden gebruikt om informatie te verkrijgen in het kader van een voorgenomen koop van een onderneming. Deze lijst wordt door de potentiële koper toegezonden aan de verkoper. Aantal pagina’s: 9

Meer informatie

Dit is een voorbeeld vragenlijst due diligence. Due diligence betekent gepaste zorgvuldigheid. In het kader van bedrijfsovernames wordt due diligence vooral bedoeld het boekenonderzoek dat wordt verricht. Het onderzoek heeft ten doel om informatie over de over te nemen onderneming te vergaren, zodat de koper weet wat hij koopt. Deze vragenlijst, opgesteld door gespecialiseerde advocaten op het gebied van overnames, helpt daarbij.

Onderwerpen vragenlijst due diligence

De verkoper moet in de vragenlijst due diligence genoemde documenten verzamelen, indien aanwezig. Deze documenten worden doorgaans aan koper ter beschikking gesteld via een fysieke of digitale dataroom. Alle juridische onderwerpen die van belang zijn voor een koper van een onderneming komen aan bod: statuten, notulen van aandeelhoudersvergaderingen, aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten met financiers en commerciële contracten.

Daarnaast bevat dit model vragen op het gebied van het arbeidsrecht, milieu en intellectuele eigendom. De informatie die op deze manier wordt vergaard kan worden gebruikt om te bepalen of de overname definitief door kan gaan en tegen welke prijs. Prijsaanpassingen na een due diligence onderzoek zijn niet ongebruikelijk. De informatie uit het due diligence onderzoek kan vervolgens worden toegepast bij het opstellen van de koop-verkoopovereenkomst. In deze webshop vindt u verschillende voorbeeldcontracten op het gebied van overnames, zowel aandelentransacties als activa-passiva transacties.