Webshop Overname Aandelen

Referentie : OV 18

 30,00 ex. btw

Dit model ziet op een koop en verkoop van een webshop via een aandelentransactie van een BV, inclusief een set Garanties. Aantal pagina’s: 20

Meer informatie

Dit voorbeeldcontract Webshop Overname Aandelen bevat het alle gebruikelijke bepalingen voor een succesvolle overname van een BV die eigenaar is van een webshop. Het model bevat een bijlage met alle belangrijke garanties en een uitgebreide regeling voor schadevergoeding in geval van schending van deze garanties of de vrijwaringen. Ook is voorzien in een concurrentiebeding en de bestuurswisseling. Het is zeer gebruikelijk dat door de koper zekerheden worden verlangd in verband met de garanties en vrijwaringen. Dit kan door een gedeelte van de koopprijs achter te houden of een deel van de koopprijs in escrow te storten. Ook is het mogelijk een bankgarantie of concerngarantie te vragen. Een voorbeeld van een concerngarantie vindt u ook op deze site.

Webshop Overname Aandelen: overgang risico

Bij dit voorbeeldcontract Webshop Overname Aandelen gaat het risico met betrekking tot de webshop over op de koper vanaf de balansdatum van de meest recente jaarrekening ( de ‘effectieve datum’). Er is geen overnamebalans en geen aanpassing van de koopprijs achteraf nodig. Koper kan een rente verschuldigd zijn over de koopprijs vanaf de effectieve datum tot aan de leveringsdatum. Verkoper mag tot de leveringsdatum geen dividend of kapitaal meer onttrekken aan de onderneming. Om die reden wordt deze methode ook wel de ‘locked box’  genoemd. In deze webshop bevindt zich ook een model voor Overname Aandelen met een overnamebalans en een correctie van de koopprijs achteraf.