Webshop overname pakket

Referentie : PA 03

 50,00 ex. btw

Dit pakket bevat alle documenten die nodig zijn voor de overname van een webshop, ongeacht de omvang of rechtsvorm van de webshop.  Aantal documenten: 4

Meer informatie

Dit webshop overname pakket bevat alle documenten die u nodig heeft voor de koop of verkoop van een webwinkel, ongeacht de omvang of de rechtsvorm van de webshop. Dit pakket bevat de volgende documenten:

  • Intentieovereenkomst
  • Activa Passiva transactie webshop zonder personeel
  • Activa Passiva transactie webshop met personeel
  • Aandelentransactie webshop (BV)

Meestal is de juridische vorm waarin de overname zal worden gegoten op het moment dat de intentie bestaat om een webshop over te nemen nog niet bekend (activa/passiva of aandelentransactie). Indien de webwinkel niet in de vorm van een BV wordt geëxploiteerd dan is vaak alleen een activa passieve transactie mogelijk. Voor de toepassing van de Intentieovereenkomst die bij dit pakket Webshop Overname zit maakt dat niet uit. Dit is een algemene LOI die geschikt is voor iedere soort transactie die wordt voorgenomen. In een later stadium kan de vorm van de deal in detail nog nader worden uitgewerkt in één van de ander documenten uit het pakket.

Intentieovereenkomst Webshop Overname

In deze Intentieovereenkomst Overname Webshop wordt het gehele proces beschreven dat moet leiden tot een succesvolle overname van een webshop, zoals het tijdspad en het due diligence onderzoek. Dit onderzoek omvat de financiële, technische (SEO) en juridische aspecten van de webshop. Exclusiviteit en geheimhouding zijn uiteraard ook geregeld. Dit voorbeeldcontract bevat de hoofdlijnen van de deal, waaronder de hoogte van het bod en de leveringsdatum.

Activa passiva transactie

De voorbeeldcontracten Overname Webshop met of zonder personeel gaan uit van een activa passiva transactie en bevat alle bepalingen die van belang kunnen zijn bij de koop-verkoop van een grotere webshop, waarbij ook sprake kan zijn van de overname van personeel. Alle specifieke zaken die spelen bij de overname van een webwinkel komen in dit voorbeeldcontract aan de orde, zoals het hostingcontract, de domeinnaam, de voorraden en inventaris. Vanaf de verkoopdatum wordt de webshop voortgezet voor rekening en risico van de koper.

Bij de activa passiva transacties kan een keuze worden gemaakt ten aanzien van de debiteuren: deze blijven achter bij verkoper of worden ook overgedragen aan koper. Ook wordt in de deze voorbeeldcontracten rekening gehouden met eventuele vooruit gefactureerde omzet en vooruit betaalde kosten (overlopende posten).

Aandelentransactie webshop

Bij het voorbeeldcontract Overname Aandelen Webshop gaat het risico met betrekking tot de webwinkel over op de koper vanaf de balansdatum van de meest recente jaarrekening ( de ‘effectieve datum’). Er is geen overnamebalans en geen aanpassing van de koopprijs achteraf nodig. Koper kan een rente verschuldigd zijn over de koopprijs vanaf de effectieve datum tot aan de leveringsdatum. Verkoper mag tot de leveringsdatum geen dividend of kapitaal meer onttrekken aan de onderneming. Om die reden wordt deze methode ook wel de ‘locked box’  genoemd.

Algemene zaken, die bij iedere overname van belang zijn, worden geregeld in alle modelcontract, ongeacht de rechtsvorm: een non-concurrentiebeding na overname, garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid.

Tips bij overname webwinkel

Lees onze blog ‘Webshop overname tips‘ voor meer tips over bij de verkoop of overname van een webshop.