Website pakket

Referentie : PA 02

 22,00 ex. btw

Dit pakket is ontwikkeld voor een onderneming die een eigen website heeft. Het pakket bevat de juridische documenten die nodig zijn voor het gebruik van de website waarmee aan bezoekers informatie over de onderneming wordt verstrekt. Aantal documenten: 2

Meer informatie

Dit website pakket bestaat uit de volgende documenten:

Uitgangspunt bij dit pakket is een algemene website die bezoekers van informatie voorziet over uw onderneming.

Disclaimer Website

In de disclaimer worden aansprakelijkheid en garanties voor fouten of vergissingen op een website beperkt. In dit model staan de belangrijkste standaardteksten die in disclaimers worden gebruikt. Er wordt ook aandacht besteed aan de auteursrechten. U kunt dit voorbeeld zelf eenvoudig invullen om het op die manier op maat te maken.

Privacy Statement

De Privacy statement is op grond van de AVG wettelijk verplicht om uw klanten en bezoekers te informeren, als u privacygevoelige gegevens verzamelt van de bezoeker. U dient de gebruiker van uw website te informeren over het doel en strekking van de gegevensverwerking. In deze uitgebreide Privacy statement wordt ook aandacht geschonken aan cookies en aan het gebruik van de gegevens voor het versturen van een nieuwsbrief. Er wordt expliciet verklaard dat de persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt en er wordt informatie verschaft over de beveiliging.

In een Privacy Statement worden in ieder geval de volgende zaken opgenomen:

  • Bedrijfsgegevens van het bedrijf dat de gegevens verwerkt;
  • Een specificatie van de gegevens die verzameld worden;
  • Het doel van de verwerking van de gegevens;
  • Of de gegevens wel of niet met derden worden gedeeld;
  • Of de gegevens voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt;
  • Of gebruikt wordt gemaakt van cookies;
  • De wijze waarop een klant of gebruiker haar/zijn gegeven kan opvragen en kan wijzigen.