Wob-verzoek

Referentie : VB 11

 15,00 ex. btw

Indien u meer inzage wil in het handelen van de overheid, of hoe de overheid een besluit neemt? Dan kunt u een Wob-verzoek doen. Iedereen mag een Wob-verzoek indienen. Ook niet-Nederlanders hebben het recht een Wob-verzoek te doen. Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. Bijvoorbeeld over hoe de overheid handelt, hoe en waarom een bepaald besluit is genomen. Het recht op informatie is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u bepaalde informatie inzien, dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de overheidsorganisatie waar u die informatie van wilt hebben.

Overheidsinformatie openbaar

Alle overheidsinformatie is openbaar, tenzij de wet anders bepaalt omdat informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De overheid geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via Rijksoverheid.nl en Overheid.nl, persberichten of reclamespotjes van de Rijksoverheid.

Wob-verzoek

Wilt u meer inzage in het handelen van de overheid, of hoe de overheid een besluit neemt? Doe dan u een Wob-verzoek. Iedereen mag een Wob-verzoek indienen. Ook niet-Nederlanders kunnen dit verzoek doen.

Organisaties onder de Wob

U kunt de volgende organisaties een verzoek op grond van de Wob sturen:

  • de Rijksoverheid
  • provincies;
  • gemeenten;
  • waterschappen;
  • publiekrechtelijke organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek of de Sociaal Economische Raad (SER).

Speciale gevallen

Soms vallen andere instellingen of bedrijven ook onder de Wob. Dit is alleen het geval als:

  • zij onder de verantwoordelijkheid van een organisatie in het rijtje hierboven vallen;
  • de organisaties in het rijtje hierboven een aanzienlijke invloed hebben op die instelling.

Als aan beide voorwaarden is voldaan kunt u een verzoek bij zo’n organisatie doen. Dit geldt ook voor geprivatiseerde  overheidsbedrijven. Zij vallen dus niet automatisch onder de Wob.

Niet onder de Wob

Er zijn ook overheidsorganisaties die niet onder de Wob vallen. Bij deze organisaties kunt u dus geen Wob-verzoek indienen. Het gaat hier om organisaties die werken met vertrouwelijke of staatsgeheime informatie.